Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1300-ITI-IB23SM-SD
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: • Przykłady prac dyplomowych. Portal wiedzy e-prace. Serwis elektroniczny 2009. http://www.eprace.edu.pl
• Weiner J. 1992, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Skrypty
Uczelniane UJ, Kraków.
• Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, PEN Warszawa 2001.

Metody dydaktyczne: metody proseminaryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Nauczanie zdalne
Literatura:

• Literatura indywidualnie dobierana przez uczestników seminarium, zgodnie z tematem realizowanej pracy dyplomowej.

• M. Kuziak, S. Rzepczyński: Jak pisać? Warszawa 2008.

• R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej. CeDeWu Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

K_W08 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych tendencjach rozwojowych techniki

K_W09 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów naturalnych i inżynierskich, w tym wiedzę niezbędną do analizy struktury i właściwości materiałów oraz ich projektowania i badania

K_U03 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania

K _U04 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

K_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia seminarium dokonuje osoba prowadząca grupę seminaryjną. Osoba ta jest równocześnie promotorem pracy dyplomowej studenta.

Zakres tematów:

1.Zapoznanie studentów z charakterem i standardami pracy dyplomowej, pomoc w wyborze tematu pracy.

2.Omówienie treści będących przedmiotem seminarium i jednocześnie przedmiotem badań prowadzonych przez studentów.

3.Praktyczne porady w procesie przygotowywania pracy dyplomowej: jak zacząć, motywacja, poszukiwanie materiałów, archiwizacja, unikanie podstawowych błędów.

4. Dyskusja w ramach realizowanych tematów badawczych, analiza wyników przeprowadzonych badań, rozwiązywanie problemów badawczych.

5. Konsultacje związane z pisanymi przez studentów pracami.

6. Przygotowanie do obrony pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:30 - 19:00, Budynek główny, sala 30 (PS)
Grzegorz Domek 5/5 szczegóły
2 każda środa, 17:30 - 19:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Joanna Paciorek-Sadowska 4/4 szczegóły
3 każda środa, 17:30 - 19:00, Budynek główny, sala 29
Marek Kociszewski 4/4 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.