Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(e)zasoby archiwalne i biblioteczne 1000-H12ZAS-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bering P., Zasoby cyfrowe w warsztacie konserwatywnego humanisty, [w:] Polskie biblioteki cyfrowe 2010. Materiały z konferencji, red. Mazurek C., Stroiński M., Węglarz J., Poznań 2011
Czarnota T., Archiwa społeczne w badaniach i dydaktyce uniwersyteckiej w Polsce, [w:] Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, s. 47-52 http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf
Gluza Z., Archiwa Ośrodka KARTA, [w:] Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, s. 27-35 http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf
Osiński Z., Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym, [w:] Historia 2.0. History 2.0, red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Lublin 2014.
Starczewski M., Otwarte modele komunikacji naukowej a humanistyka cyfrowa, [w:] Historia 2.0. History 2.0, red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Lublin 2014.
Wilkowski M., Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, [w:] Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, s. 36-39 http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf
Woźniak W., Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) jako przyszłość systemów informatycznych w archiwach państwowych, [w:] Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, red. A. Kulecka, Warszawa 2012

Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład
Prezentacja multimedialna
Literatura:

Grabowska K., Śliwowski K., Wolne licencje w nauce, 2013

Szczęsny P., Otwarta nauka czyli dobre praktyki uczonych, Toruń, 2013

Wilkowski M., Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013.

A. Kulecka, Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student poznaje różne cyfrowe źródła wiedzy przydatne w warsztacie badawczym historyka, uczy się jak z nich efektywnie z nich korzystać i jak zarządzać pozyskanymi danymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ostateczna zostanie wystawiona na podstawie dwóch ocen cząstkowych uzyskanych z 1. kolokwium z treści programowych (70 %) oraz 2. za prezentację w formie omówienia trzech dowolnie wybranych źródeł informacji naukowej (30%)

Ocena z kolokwium na podstawie następującej skali: bdb =/> 95%; db+ =/> 85%; db =/> 80 %; dst+ =/> 70%; dst =/> 60%; ndst < 60%

Zakres tematów:

1. Otwarte polskie i zagraniczne bazy naukowe, repozytoria wiedzy, strony internetowe i blogi naukowe w warsztacie naukowym historyka

2. Polskie platformy czasopism otwartych

3. Google Books i Google Scholar jako podstawowe narzędzia pozyskiwania informacji naukowej

4. Komercyjne polskie i zagraniczne bazy naukowe w warsztacie naukowym historyka

5. Polskie i zagraniczne biblioteki cyfrowe w warsztacie naukowym historyka

6. Bibliografie cyfrowe i internetowe katalogi bibliograficzne

7. Polskie i międzynarodowe katalogi biblioteczne w Internecie

8. Serwis Academia.edu jako źródło informacji naukowej

9. Polskie i zagraniczne państwowe serwisy archiwalne jako źródło wiedzy historycznej. Skala zasobów i możliwości wykorzystania

10. Archiwalne serwisy społeczne – archiwistyka domowa, rodzinna i społeczna (lokalna)

11. Banki pamięci. Historyczne kolekcje fotograficzne i filmowe. Archiwa historii mówionej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Radosław Kotecki 5/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.