Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1000-H11SM-SD
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: G. Labuda, Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych, Studia Źródłoznawcze, T. 1:1957, s. 3-52
J. Adamus, O krytyce historycznej, Czasopismo Prawno-Historyczne, T.XII:1960, z. 2, s. 121-133
W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1968
M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Metoda i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963
A. Malewski, J. Topolski, Studia z metodologii historii, Warszawa 1960
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: metody stawiania i rozwiązywania problemów
wnioskowanie przyczynowo-skutkowe
metody analityczno-syntetyzujące
metody dedukcyjne
Literatura:

T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991

Sajkowski A., Nad staropolskimi pamiętnikami, Poznań 1964

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1992

M. Grzybowski, D. Gurzyńska-Bociek, Wzory sporządzania przypisów i bibliografii, Bydgoszcz 1999

A. Grabski, Kształty historii, Łódź 1985

W. Kula, Wokół historii, Warszawa 1988

J. Korpała, Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969

H. Domińczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998

K. Pająk, Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe, Bydgoszcz 2003

J. Seredyka, Z zakresu technik pisania referatów, prac seminaryjnych i magisterskich na studiach historycznych, Opole 1968

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – zna główne procesy dziejowe występujące w badanym okresie, zna literaturę i rozróżnia główne trendy w nauce historycznej, zna metody badawcze (K_W01; K_W02; K_W04)

W02 – zna i stosuje zasady poszanowania własności intelektualnej (K_W18)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – posiada zaawansowane myślenie przyczynowo-skutkowe, prezentuje krytyczny, komparatystyczny stosunek do źródeł (K_K01; K_U03; K_U06; K_U11)

U02 – posiada zdolność jednoznacznej, logicznie prawdziwej wypowiedzi (K_U13; K_U14 )

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – rozumie konieczność występowania w pracy badawczej związku pomiędzy obiektywizmem i kompleksowością badań a etyką (K_K02; K_K05; K_K10 )

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pracy pisemnej. Tempo pracy w zależności od ustaleń indywidualnych z promotorem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każda środa, 12:45 - 13:30, (sala nieznana)
Albert Kotowski 3/10 szczegóły
3 każdy piątek, 14:30 - 15:15, (sala nieznana)
Zdzisław Biegański 4/10 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:30 - 14:15, (sala nieznana)
Marek Zieliński 1/10 szczegóły
5 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Dariusz Karczewski 1/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.