Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia oświaty i wychowania 1000-H24HIOŚ-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963
Bieńkowski T., Jan Amos Komeński o nauczaniu i wychowaniu, Pułtusk 1998, 2002.
Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005
Dormus K., Włoch A., Wojniak J., Edukacja kobiet. Kobiety w edukacji, Kraków 2017.
Janeczek S., Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna, Lublin 2008.
Litak S. Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII – XVIII wieku, Lublin 2010.
Manikowska H., Szkoły: nauczanie szkolne i uniwersyteckie, w: Kultura Polski średniowiecznej XIV – XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997.
Mokrzecki L. Wokół staropolskiej nauki i oświaty, Gdańsk 2001.
Mokrzecki L., Tradycje nauczania historii do końca XVI wieku, Gdańsk 1992
Osiński Z., Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce 1944-1989, Lublin 2010..
Pawlak M., Szkoły parafialne na Kujawach w epoce staropolskiej, Bydgoszcz 2005
Puchowski K., Edukacja historyczna w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej, Gdańsk 1999
Ryś J., Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Warszawa 2018.
Stopka K., Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1997.
Zdanek M., Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV-XVI wieku, Kraków 2017.
Żołądź-Strzelczyk D., Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego i siedemnastego wieku, Warszawa 1990.
Żołądź-Strzelczyk D., Jamrożek W., Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Poznań 2001.
Zdanek M., Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005.
Żołądź-Strzelczyk D., Szkoły w Wielkopolsce od średniowiecznych początków do reform Komisji Edukacji Narodowej, Poznań 2010.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład monograficzny
Literatura:

Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

Draus J., Terlecki R., Historia wychowania. Wiek XIX i XX, Kraków 2005.

Litak S., Historia wychowania, t. I: Do wielkiej rewolucji francuskiej, Kraków 2004.

Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008.

Pawlak M., Zarys dziejów oświaty, Bydgoszcz 2007.

Efekty uczenia się:

W_01, W_02, U_01, K_01, K_02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego lub ustnego sprawdzianu znajomości treści przedmiotowych oraz samodzielnie przygotowanej pisemnej pracy z zakresu historii oświaty i wychowania.

Zakres tematów:

Oświata i wychowanie jako przedmiot badań historycznych i pedagogicznych

Dzieje szkolnictwa pozauniwersyteckiego: wybrane problemy:

a) społeczno-kulturowe uwarunkowania powstania i rozwoju szkół w średniowieczu;

b) powstanie i rozwój szkół na ziemiach polskich w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych na tle porównawczym;

c) reformy szkolne Komisji Edukacji Narodowej;

d) edukacja przedszkolna i elementarna jako przedmiot społeczno-filozoficznej refleksji o wychowaniu (Erazm z Rotterdamu, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Amos Komeński, Jan Henryk Pestalozzi).

Dzieje uniwersytetu w przeszłości: wybrane problemy:

a) społeczno-kulturowe uwarunkowania powstania i rozwoju uniwersytetów

b) powstanie i rozwój Uniwersytetu Krakowskiego

Edukacja kobiet w czasach wczesnonowożytnych: zapatrywania i praktyka społeczna.

Dzieje nauczanie historii w szkołach w Polsce w perspektywie porównawczej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:15 - 10:45, sala 302
Witold Brzeziński 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.