Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakość i normalizacja 1300-ITI11JIN-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Frąś J.: Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych. USz, Szczecin 2000
- Matuszak-Flejszman A.: Jak skutecznie wdrażać systemy zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14000. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001.
- Zimon D.: Zarządzanie jakością w logistyce. CeDeWu, Warszawa 2013.

Metody dydaktyczne: wykład w toku problemowym
Literatura:

- Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Hamrol A., Mantura Wł.: Zarządzanie jakością teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013.

- Wawak Sł.: Zarządzanie jakością teoria i praktyka. Helion, Gliwice, 2006.

Pod red. Ładońskiego W. i Szołtyska K.: Zarządzanie jakością. Części 1 Systemy jakości w organizacji. Wydawawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.

- Gajdzik B., Wyciślik A.: Jakość środowiska i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

- Gołębiowski M., Janasz Wł., Pozorowicz M.: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

W01 - definiuje klasyczne i współcześnie stosowane pojęcia związane

z jakością i normalizacją,

W02 - potrafi scharakteryzować rozwój koncepcji zarządzania przez

jakość w odniesieniu do podstawowych obszarów działalności

przedsiębiorstwa,

W03 - zna i opisuje proces wzajemnych zależności i oddziaływań

struktur przedsiębiorstwa w realizacji polityki jakości

na przykładzie norm, objaśnia proces ciągłych zmian

i udoskonalania systemu,

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie – pojęcie jakości i normalizacji uwarunkowania historyczno-filozoficzne i gospodarcze.

2. Znaczenie norm terminologicznych w kształtowaniu polityki jakości.

3. Jakość produktu, technologii i usług.

4. Wyznaczanie kryteriów i mierników jakości.

5. Strategia kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

6. Zarządzanie przez jakość.

7. Integracja systemów zarządzania.

8. Rola normalizacji i norm w zarządzaniu jakością.

9. Normalizacja a normowanie.

10. Światowa struktura jednostek normalizacyjnych.

11. PKN normalizacja proces powstawania normy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 20:30 - 22:00, sala 29
Marek Kociszewski 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.