Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakość i normalizacja 1300-ITI11JIN-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Frąś J.: Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych. USz, Szczecin 2000
- Matuszak-Flejszman A.: Jak skutecznie wdrażać systemy zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14000. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001.
- Zimon D.: Zarządzanie jakością w logistyce. CeDeWu, Warszawa 2013.
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

- Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Hamrol A., Mantura Wł.: Zarządzanie jakością teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013.

- Wawak Sł.: Zarządzanie jakością teoria i praktyka. Helion, Gliwice, 2006.

Pod red. Ładońskiego W. i Szołtyska K.: Zarządzanie jakością. Części 1 Systemy jakości w organizacji. Wydawawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Pod red. Ładońskiego W. i Szołtyska K.: Zarządzanie jakością. Części 1 Systemy jakości w organizacji. Wydawawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.

- Gajdzik B., Wyciślik A.: Jakość środowiska i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

- Gołębiowski M., Janasz Wł., Pozorowicz M.: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 1999.

Efekty uczenia się:

Student:

W01 - definiuje klasyczne i współcześnie stosowane pojęcia związane

z jakością i normalizacją,

W02 - potrafi scharakteryzować rozwój koncepcji zarządzania przez

jakość w odniesieniu do podstawowych obszarów działalności

przedsiębiorstwa,

W03 - zna i opisuje proces wzajemnych zależności i oddziaływań

struktur przedsiębiorstwa w realizacji polityki jakości

na przykładzie norm, objaśnia proces ciągłych zmian

i udoskonalania systemu,

W04 - potrafi przedstawić i uzasadnić rolę i znaczenie norm

zintegrowanych serii ISO i PN-EN w polityce wewnętrznej

i zewnętrznej przedsiębiorstwa

W05 - objaśnia na przykładzie normalizacji odnoszącej się do

przemysłu znaczenie norm w procesie projektowania

wyrobu, produkcji (w tym kooperacji ), zbytu, oddziaływania

procesu wytwórczego na środowisko naturalne, bezpieczeństwo

pracy oraz doskonalenie procesów i usług,

U01 - potrafi umiejętnie korzystać z norm podczas prowadzenia prac

badawczych , projektowych oraz w procesie wytwarzania

wyrobu,

U02 - potrafi dokonać wyboru i ocenić przydatność normy w

zależności od wybranego obszaru działalności przedsiębiorstwa,

U03 - opracowuje w oparciu o dostępną literaturę i referuje

z wykorzystaniem technik multimedialnych wybrane zagadnienia

dotyczące jakości i normalizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja referatu – forma multimedialna, aktywność na ćwiczeniach

Zakres tematów:

1. Polscy prekursorzy i autorytety w dziedzinie zarządzania jakością .

2. Rodzaje i budowa norm.

3. Procedury certyfikacyjne Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji .

4. Jakości wyrobu efektem jakości zarządzania.

5. Dokumentacja systemu jakości.

6. Normy serii ISO 9000.

7. Normy serii ISO 14000.

8. Normy serii PN - N 18000.

9. Międzynarodowe aspekty zarządzania przez jakości.

10. Wybrane branżowe standardy zarządzania jakością dla przemysł

motoryzacyjnego, lotniczego, produkcji i jakości żywności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 20:30 - 22:00, sala 29
Marek Kociszewski 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.