Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompozyty drewnopochodne 1300-ITI11KD-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - Smardzewski J.: Projektowanie mebli. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 2008.
- Szczuka J, Żurowski J.: Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, WSiP 1999 Czasopismo “Annals of Warsaw University of Life Sciences.”
- Wilczyński A., Kociszewski M., 2003: Elastic properties of particleboard as heterogeneous material. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Wood Technology, 6(2).

Metody dydaktyczne: metody problemowe
wykład w toku problemowym
Literatura:

- Drouet T.: Technologia płyt wiórowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1992.

- Nicewicz D., Borysiuk P., Pawlicki J.: Tworzywa drzewne specjalnego przeznaczenia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.

- Starecki A., Drouet T., Leśnikowski A., Oniśko W.: Technologia tworzyw Drzewnych. WSiP, Warszawa 1989.

- Nicewicz D., Borysiuk P., Starecki A.: Ćwiczenia z technologii tworzyw drzewnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

- Nicewicz D: Płyty pilśniowe MDF. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

W1 – ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie wytwarzania wybranych tworzyw drzewnych (drewna klejonego warstwowo, sklejek, płyt wiórowych, płyt pilśniowych) oraz zasad ich doboru do zastosowań technicznych w zależności od struktury, właściwości i warunków użytkowania; zasad doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa tworzyw,

W2 – ma elementarną wiedzę niezbędną do właściwego stosowania metod badania tworzyw drzewnych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i interpretacji wyników badań i oceny błędów,

W3 – ma podstawową wiedzę w zakresie technologii otrzymywania wybranych tworzyw drzewnych (drewna klejonego warstwowo, sklejek, płyt wiórowych, płyt pilśniowych) oraz wpływu na ich strukturę i właściwości

W4 – ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie technik wytwarzania tworzyw drzewnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

Systematyka kompozytów drewnopochodnych. Znaczenie kompozytów drzewnych w gospodarce. Dodatki chemiczne stosowane w technologii kompozytów drzewnych. Technologia, podział, właściwości i zastosowanie wybranych kompozytów drewnopochodnych: drewna klejonego warstwowo, sklejki, lignofolu i lignostonu, płyty stolarskiej, płyty wiórowej (wytłaczanej i płaskoprasowanej), płyty paździerzowej, OSB, płyty pilśniowej (twardej, porowatej, MDF i HDF). Nowe kompozyty drewnopochodne (LVL, Microllam, Parallam, PSL, Scrimber, TimTek,LSL, Intrallam). Wymagania normatywne dla wybranych kompozytów drewnopochodnych. Metody badania właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytów drewnopochodnych. Porównanie właściwości kompozytów drewnopochodnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:30 - 19:00, sala 29
Marek Kociszewski 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.