Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompozyty drewnopochodne 1300-ITI11KD-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - Kociszewski M., 2011: Wyznaczanie modułu ścinania drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych metodą skręcania. Zagadnienia Mechaniki Stosowanej, tom 3, s. 13-20.
- Kociszewski M., Tydryszewski K., Wilczyński M., 2003: Effect of loading direction on mechanical properties of wood-based panels in bending. Folia Forestalia Polonica, Seria B – Drzewnictwo, zeszyt 33, 45-51.
- Wilczyński A., Kociszewski M., 2011: Determination of elastic constants of particleboard layers by compressing glued layer specimens. Wood Research 56(1), 77-92.
- PN-EN 14272:2012E: Sklejka -- Metoda obliczania wybranych właściwości mechanicznych

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

- Nicewicz D., Borysiuk P., Starecki A.: Ćwiczenia z technologii tworzyw drzewnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

- PN-EN 310:1994: Płyty drewnopochodne. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie.

- PN-EN 317:1999P: Płyty wiórowe i pilśniowe. Oznaczanie spęcznienia na grubość po moczeniu w wodzie.

- PN-EN 317:1999P: Płyty pilśniowe. Oznaczanie oporu przy osiowym wyciąganiu wkrętów.

- PN-EN 319:1999P: Płyty wiórowe i płyty pilśniowe -- Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty

- PN-EN 322:1999P: Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wilgotności.

- PN-EN 323:1999P: Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości.

- PN-EN ISO 15310:2005E: Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem. Oznaczanie modułu ścinania metodą skręcenia płytki.

Efekty uczenia się:

Student:

W2 – ma elementarną wiedzę niezbędną do właściwego stosowania metod badania tworzyw drzewnych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i interpretacji wyników badań i oceny błędów,

U1 – potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę do badania struktury i właściwości tworzyw drzewnych

U2 – potrafi porównać właściwości materiałów inżynierskich ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz przeprowadzić symulację zmian właściwości wybranych tworzyw drzewnych w warunkach ich użytkowania,

U3 – ma umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania tworzyw drzewnych o odpowiedniej strukturze i właściwościach,

U4 – potrafi planować i przeprowadzić eksperymenty dotyczące badania tworzyw drzewnych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,

U5 – potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem tworzyw drzewnych metody analityczne i symulacyjne,

U6 – potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie tworzyw drzewnych, technik ich wytwarzania.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia, oceny projektów i ich obron, ocena sprawozdań z ćwiczeń eksperymentalnych, aktywność na ćwiczeniach

Zakres tematów:

Charakterystyka surowca wykorzystywanego do produkcji kompozytów drewnopochodnych. Symulacja wytworzenia kompozytu drewnopochodnego na przykładzie sklejki. Badanie właściwości fizycznych kompozytów drewnopochodnych (gęstość, wilgotność, nasiąkliwość, spęcznienie na grubość). Badanie właściwości mechanicznych kompozytów drewnopocho dnych przy zginaniu. Wyznaczanie wytrzymałości płyt drewnopochodnych na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn płyty. Badanie oporu przy osiowym wyciąganiu wkrętów, wytrzymałości płyt drewnopochodnych na ścinanie, twardości tworzyw drzewnych. Wyznaczanie właściwości sprężystych płyt drewnopochodnych jako materiałów niejednorodnych i anizotropowych. Badanie modułu ścinania metodą skręcania kwadratowej płyty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 19:00 - 20:30, sala 29
Marek Kociszewski 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.