Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody numeryczne 1300-FZ35MN-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. B.P. Demidovich, I.A. Maron, Computational mathematics, Mir Publishers,
Moscow 1981
2. A. Ralston, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1971
3. W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannerym, Numerical
recipes, Cambridge University Press, 2007
4. Zasoby internetowe.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Literatura:

1 J. M. Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 1, WNT,

Warszawa, 1981

2 M. Dryja, J. M. Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych,

cz. 2, WNT, Warszawa, 1982

Efekty uczenia się:

- potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów

matematycznych

- umie stosować podstawowe pakiety oprogramowania oraz wybrane języki

programowania

- potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, a także

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, także o

charakterze interdyscyplinarnym

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium praktyczne przy komputerze z wykorzystaniem stworzonej przez

siebie aplikacji komputerowej

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: Student samodzielnie realizuje informatyczny projekt

dotyczący metod numerycznych, umie trafnie zastosować odpowiednią metodę

do zagadnienia fizycznego.

Ocena dobra: Student z pomocą wykładowcy realizuje informatyczny projekt

dotyczący metod numerycznych, umie poprawnie zastosować odpowiednią

metodę do zagadnienia fizycznego.

Ocena dostateczna: Student z ciągłą pomocą prowadzącego realizuje

informatyczny projekt dotyczący metod numerycznych

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów

Zakres tematów:

1. Interpolacja funkcji; wielomian interpolacyjny Lagrange’a

2. Różniczkowanie numeryczne; obliczanie 1-ej pochodnej formułą 3- i 5-cio

punktową

3. Całkowanie numeryczne metodami Newtona-Cotesa; wzory złożone:

prostokątów, trapezów, Simpsona

4. Rozwiązywanie układu równań liniowych – metody bezpośrednie, metody

Gaussa i Gaussa-Jordana

5. Aproksymacja funkcji; w bazie funkcji potęgowych i wykładniczych

6. Całkowanie numeryczne; wzory „ogólne”, ekstrapolacja Richardsona

7. Interpolacja funkcji; wyznaczanie wielomianu interpolacyjnego metodą

rozwiązania układu równań liniowych

8. Wyznaczanie pierwiastków równań; metody połowienia, „regula falsi”,

siecznych, stycznych

9. Całkowanie numeryczne; wyznaczanie pierwiastków wielomianu Legendre’a,

wzór Gaussa

10. Rozwiązywanie układu równań liniowych – metody iteracyjne; metody

Jacobiego, Seidla, nadrelaksacji

11. Rozwiązywanie układu równań liniowych – metody iteracyjne; metoda LRE

(Linear Reduced Equation)

12. Rozwiązywanie układu równań kwadratowych; metody Newtona-

Raphsona, Jacobiego, Seidla, nadrelaksacj, LRE

13. Całkowanie numeryczne; wzór Czebyszewa

14. Scalanie wszystkich plików źródłowych w pakiet „Metody numeryczne”

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, sala 013
Piotr Malinowski 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.