Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy astronomii 1300-FZ35PA-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kubiak, M., Gwiazdy i materia międzygwiazdowa, PWN 1994
2. Jaroszyński, M., Galaktyki i budowa Wszechświata, PWN 1995

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

1. Oster L., Astronomia współczesna, wyd. PWN 1982

2. Rybka E., Astronomia Ogólna, wyd. PWN 1978

3. Stodółkiewicz J., Astrofizyka ogólna z elementami Geofizyki, wyd. PWN 1977

4. Kreiner, J., M., Astronomia z Astrofizyką, PWN, 1988

Efekty uczenia się:

Wiedza:

posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki oraz

ogólną wiedzę w dotyczącą podstawowych koncepcji, zasad i

teorii z zakresu fizyki a także dyscyplin pokrewnych (K_W01)

zna wybrane pojęcia matematyki wyższej niezbędne do opisu,

zrozumienia i modelowania zjawisk fizycznych (K_W02)

rozumie oraz potrafi użyć formalizmu matematycznego

do opisu prawidłowości, zjawisk fizycznych procesów fizycznych (fizycznych_W03)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny; pytania otwarte czy student potrafi zastosować praktycznie wiedzę uzyskaną na podstawie wykładu.

Kryteria oceniania:

5: student wykazuje dogłębną znajomość zagadnień z z podstaw astronomii przedstawiony w sylabusie

student potrafi biegle zastosować wiedzę z wykładu do złożonych zagadnień związanych z ruchem sfery niebieskiej, ciał niebieskich, dogłębnie rozumie istotę zjawisk astronomicznych

4: student wykazuje dużą znajomość zagadnień z z podstaw astronomii przedstawionych w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z wykładu do zagadnień związanych z ruchem sfery niebieskiej, ciał niebieskich, rozumie istotę prostych zjawisk astronomicznych jak również tych bardziej złożonych

3: student wykazuje podstawową znajomość zagadnień z z podstaw astronomii przedstawiony w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z wykładu do bardzo prostych zagadnień związanych z ruchem sfery niebieskiej, ciał niebieskich, zjawisk astronomicznych

2: student nie osiągnął standardów przedstawionych powyżej

Zakres tematów:

1. Wstęp historyczny

2. Układy współrzędnych

2.1. układy współrzędnych prostokątnych kartezjański i sferyczny

2.2. obroty i przemieszczenia układów współrzędnych, macierze obrotów

2.3. układ horyzontalny, godzinny i równikowy, atlasy nieba, gwiazdozbiory

2.4. związki między układami współrzędnych

3. Ruch dzienny sfery niebieskiej

3.1. przejścia obiektów przez lokalny południk

3.2. gwiazdy okołobiegunowe, wschodzące i zachodzące

3.3. wyznaczanie szerokości geograficznej

4. Pozorny ruch Słońca

4.1. ekliptyka i precesja

4.2. doba prawdziwa słoneczna i doba gwiazdowa

4.3. Słońce średnie i prawdziwe

4.4. równanie czasu

4.5. czas w Astronomii

4.6. kalendarz

5. Wschody i zachody ciał niebieskich

5.1. świty i zmierzchy

5.2. refrakcja atmosferyczna

6. Czasy miejscowe a długość geograficzna

6.1. czas gwiazdowy, a czas prawdziwy słoneczny

6.2. czas miejscowy a długość geograficzna

6.3. strefy czasowe i granica zmiany daty

7. Układ Ziemia-Księżyc

7.1. podstawowe parametry układu Ziemia-Księżyc

7.2. fazy Księżyca

7.3. zaćmienia w układzie Ziemia-Księżyc

7.4. aberracja światła

7.5. skutki fizyczne ruchu obrotowego Ziemi, siła Coriolisa, przypływy i odpływy, ruchy biegunów

7.6. kształt i rozmiary Ziemi, geodezyjne współrzędne geograficzne

8. Układ planetarny Słońca

8.1. podstawowe parametry planet układu planetarnego Słońca

8.2. komety i planetoidy, materia międzyplanetarna

8.3. widome ruchy planet na tle gwiazd

8.4. prawa Keplera

8.6. mechanika ruchów orbitalnych planet

9. Gwiazdy

9.1 paralaksa, odległości we wszechświecie

9.2 Słońce - parametry

9.3 klasyfikacja gwiazd, katalogi gwiazd

9.4 gromady gwiazd

10. Galaktyka

10.1 podsystemy gwiazdowe w Galaktyce

10.2 ruch Słońca

10.3 struktura Galaktyki

10.4 materia międzygwiazdowa

11. Galaktyki

11.1 Klasyfikacja

11.2 odległości, rozmiary i masy

11.3 prawo Hubble'a

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:30 - 16:00, sala 013
Tomasz Weselak 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.