Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy astronomii 1300-FZ35PA-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: www.nasa.gov
www.skypub.com

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: zadania obliczeniowe, dyskusja, zastosowanie zasobów sieciowych
Literatura:

1. Mietelski J., Astronomia w Geografii, wyd. PWN 1979

2. Opolski A., Astronomiczne podstawy Geografii, wyd. PWN 1964

3. Stodółkiewicz J., Astrofizyka ogólna z elementami Geofizyki, wyd. PWN 1977

4. Kreiner, J., M., Astronomia z Astrofizyką, PWN, 1988

Efekty uczenia się:

Wiedza:

posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów fizyki oraz

ogólną wiedzę w dotyczącą podstawowych koncepcji, zasad i

teorii z zakresu fizyki a także dyscyplin pokrewnych (K_W01)

zna wybrane pojęcia matematyki wyższej niezbędne do opisu,

zrozumienia i modelowania zjawisk fizycznych (K_W02)

rozumie oraz potrafi użyć formalizmu matematycznego

do opisu prawidłowości, zjawisk fizycznych procesów fizycznych (K_W03)

Metody i kryteria oceniania:

kolkwium; pytania otwarte czy student potrafi zastosować praktycznie wiedzę uzyskaną na podstawie wykładu.

Kryteria oceniania:

5: student wykazuje dogłębną znajomość zagadnień z z podstaw astronomii przedstawiony w sylabusie

student potrafi biegle zastosować wiedzę z wykładu do złożonych zagadnień związanych z ruchem sfery niebieskiej, ciał niebieskich, dogłębnie rozumie istotę zjawisk astronomicznych

4: student wykazuje dużą znajomość zagadnień z z podstaw astronomii przedstawionych w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z wykładu do zagadnień związanych z ruchem sfery niebieskiej, ciał niebieskich, rozumie istotę prostych zjawisk astronomicznych jak również tych bardziej złożonych

3: student wykazuje podstawową znajomość zagadnień z z podstaw astronomii przedstawiony w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z wykładu do bardzo prostych zagadnień związanych z ruchem sfery niebieskiej, ciał niebieskich, zjawisk astronomicznych

2: student nie osiągnął standardów przedstawionych powyżej

Zakres tematów:

1. Układy współrzędnych

-. układy współrzędnych prostokątnych kartezjański i sferyczny

- obroty i przemieszczenia układów współrzędnych, macierze obrotów

- układ horyzontalny, godzinny i równikowy, atlasy nieba

- związki między układami współrzędnych

- orientacja na niebie, gwiazdozbiory

2. Ruch dzienny sfery niebieskiej

- przejścia obiektów przez lokalny południk

- gwiazdy okołobiegunowe, wschodzące i zachodzące

- wyznaczanie szerokości geograficznej

3. Pozorny ruch Słońca

- ekliptyka i precesja

-. doba prawdziwa słoneczna i doba gwiazdowa

- Słońce średnie i prawdziwe

- równanie czasu

- czas w Astronomii

- kalendarz

4. Wschody i zachody ciał niebieskich

- świty i zmierzchy

- refrakcja atmosferyczna

5. Czasy miejscowe a długość geograficzna

- czas gwiazdowy, a czas prawdziwy słoneczny

- czas miejscowy a długość geograficzna

- strefy czasowe i granica zmiany daty

6. Układ planetarny Słońca

- podstawowe parametry planet układu planetarnego Słońca

- prawa Keplera

- mechanika ruchów orbitalnych planet

7. Gwiazdy

- paralaksa heliocentryczna

- typy widmowe gwiazd, temperatury gwiazd, jasności widome i absolutne

- materia międzygwiazdowa

- oznaczenia gwiazd i katalogi – astronomiczne bazy danych w zastosowaniach

- ruchy gwiazd

8 galaktyki

- budowa Galaktyki, skala odległości galaktycznych i międzygalaktycznych

9. prawo Hubble’a

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, sala 013
Tomasz Weselak 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.