Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny (w języku angielskim) 1300-FZ35WM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. S. Sugano, Y. Tanabe, H. Kamimura, Multiplets of Transition Metal Ions in crystals, Acad. Press 1970
2. B. Henderson, G.F. Imbush, Optical Spectroscopy of Solids, Oxford Sci. Publ. 1989
3. B.S. Tsukerblat, Group Theory in Chemistry and Spectrosco-py, Acad. Press 1994
4. R.C. Powell, Physics of Solid State Laser Materials, AIP Press/Springer, 1997
5. D. Curie, Luminescencja fosforów krystalicznych,
C.F. Klingshirn, Semiconductor Optics, Springer

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody seminaryjne
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: wykład, w tym tez ćwiczenia rachunkowe, seminarium przygotowane przez studenta na wynrany temat
Literatura:

J. Garcia Sole, L.E. Bausa, D. Jaque, Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids, John Wiley&Sons

Efekty uczenia się:

Student zna z podstawowe pojęcia, definicje i aparaturę stosowaną w optycznych badaniach spektroskopowych ciała stałego.

Student zna podstawowe modele teoretyczne stosowane w spektroskopii w stosunku do materiałów czystych, domieszek, defektów i ich wzajemnych oddziaływań.

Student rozumie znaczenie zastosowań spektroskopii w praktyce.

posługiwanie się j. angielskim na poziomie B2, w tym terminologia fachową

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia: pytania otwarte, w tym zadania rachunkowe, ocena seminarium studenckiego

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: Student wykazuje dogłębną znajomość wybranych pojęć i metod stosowanych w spektroskopii ciała stałego, umie biegle rozwiązywać zadania obliczeniowe z tej tematyki.

Ocena dobra: Student wykazuje dużą znajomość wybranych pojęć i metod stosowanych w spektroskopii ciała stałego, umie rozwiązywać zadania obliczeniowe z tej tematyki.

Ocena dostateczna: Student wykazuje podstawową znajomość wybranych pojęć i metod stosowanych w spektroskopii ciała stałego.

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów.

Zakres tematów:

1. Podstawy

1.1 Podstawy spektroskopii

1.2 Widmo promieniowania elektromagnetycznego a spektroskopia optyczna

1.3 Absorpcja

1.4. Luminescencja

1.5. Rozpraszanie: efekt Ramana

1.6. Spektrometr Fourierowski

2. Źródła światła

2.1. Promieniowanie ciała doskonale czarnego

2.2 Lampy

2.3 Laser

2.4 Typy laserów

2.5. Lasery strojone

2.6. Spektroskopia z rozdzielczościa czasową

2.7. Absorpcja na stanach wzbudzonych

3. Monochromatory i detektory

3.1 Monochromatory

3.2 Detektory

3.3 Fotopowielacze

3.4 Optymalizacja sygnału do szumów

3.5 Detekcja impulsowa

3.5 Kamera smugowa i autokorelator

4. Własności optyczne ciał stałych

4.1 Wprowadzenie

4.2 Wielkości optyczne i stała dielektryczna

4.3 Model oscylatora Lorentza

4.4 Metale

4.5 Półprzewodniki i izolatory

4.6 Kształt widma absorpcji podstawowej

4.7 Ekscytony

4.8 Kolor metali

5. Centra aktywne optycznie

5.1 Oddziaływania statyczne

5.2 Natężenia przejść optycznych

5.3 Oddziaływania dynamiczne : diagram konfiguracyjny

5.4 Kształt pasm i parametr Huanga-Rhys.

5.5 Przejścia nieradiacyjne

6. Domieszki ziem rzadkich, metali przejściowych, centra barwne

6.1 Ziemie rzadkie

6.2 Przejścia nieradiacyjne w jonach ziem rzadkich

6.3 Metale przejściowe

6.4 Centra barwne

6.5. Formalizm Judd’a- Ofelta

6.6. Chłodzenie optyczne w ciałach stałych

7.0. Podstawy zastosowania teorii grup do interpretacji widm optycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala 9
Andrzej Suchocki 1/3 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.