Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1300-FZ35BSK-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Tanenbaum A.S. Sieci komputerowe, Helion, Gliwice
2004
2. Stallings, W., Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych, Helion, 2013

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

1. Strebe, M., Bezpieczeństwo sieci, MIKOM,

Warszawa 2005

2. Chestwick W.R., Bellovin S.M., Rubin A.D. Firewalle i

bezpieczeństwo w sieci, Helion, Gliwice 2003

3. Sportack M. Sieci komputerowe, Helion, Gliwice 1999

4. Karboński, M., Podstawy Kryptografii, Helion,2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna podstawy języków programowania oraz strategii

tworzenia programów komputerowych w stopniu umożliwiającym implementację metod matematycznych o średnim

stopniu złożoności niezbędnych do rozwiązywania problemów

fizycznych; zna podstawowezastosowania narzędzi

informatycznych w fizyce (K_W06)

Umiejętności:

umie stosować podstawowe pakiety oprogramowania oraz

wybrane języki programowania (K_U06)

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium; pytania otwarte czy student potrafi zastosować praktycznie wiedzę uzyskaną na podstawie wykładu.

Kryteria oceniania:

5: student wykazuje dogłębną znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów komputerowych przedstawionym w sylabusie

student potrafi biegle zastosować wiedzę z wykładu do złożonych zagadnień związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa systemów komputerowych

4: student wykazuje dużą znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów komputerowych przedstawionych w sylabusie

student potrafi biegle zastosować wiedzę z wykładu do złożonych zagadnień praktycznych związanych z systemami komputerowymi, dobrze rozumie zastosowanie bezpieczeństwa systemów

3: student wykazuje podstawową znajomość zagadnień z bezpieczeństwem systemów komputerowych przedstawionych w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z wykładu do bardzo prostych zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów komputerowych

2: student nie osiągnął standardów przedstawionych powyżej

Zakres tematów:

1. Podstawowe problemy bezpieczeństwa:

- przestępstwa komputerowe

- polityka bezpieczeństwa

- normy i zalecenia

- podstawowe środki ostrożności i mechanizmy ochrony

- mechanizmy uwierzytelniania (uwierzytelnianie jednostronne, dwustronne, z zaufaną stroną trzecią)

2. Ataki elektroniczne

- pojęcia podstawowe związane z atakiem (identyfikacja, uwierzytelnianie, autoryzacja)

- systemy komputerowe

- klasy bezpieczeństwa systemów komputerowych

- ataki aktywne i pasywne

3. Mechanizmy uwierzytelniania użytkowników

- hasła i ich łamanie

- hasła wielokrotne i jednokrotne

- inne metody uwierzytelniania (odcisk palca, klucz DNA)

4. Zagrożenia wynikające z pracy w sieci komputerowej

- furtki

- bomby logiczne

- wirusy

- robaki

- konie trojańskie

- błędy w kodzie i inne zagrożenia

5. Zabezpieczenia sieciowe

- firewall

- tripwire

- kerberos

6. Elementy kryptografii

- wczesne szyfry

- funkcje losowe

- generatory liczb pseudolosowych

- szyfrowanie danych

- podpisy cyfrowe

- protokoły kryptograficzne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 13:30, sala 013
Tomasz Weselak 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.