Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1300-FZ35BSK-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Christiansen, T., Perl. Wprowadzenie

2. www.perl.org

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

1. Królikowski, Z. System operacyjny UNIX dla początkujących i zaawansowanych, NAKOM

2. Lal, K, Rak, T. Linux. Komendy i polecenia, Helion, 2005

3. Silvester, P. System operacyjny UNIX, WNT, 1988

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna podstawy języków programowania oraz strategii

tworzenia programów komputerowych w stopniu umożliwiającym implementację metod matematycznych o średnim

stopniu złożoności niezbędnych do rozwiązywania problemów

fizycznych; zna podstawowe zastosowania narzędzi

informatycznych w fizyce (K_W06)

Umiejętności:

umie stosować podstawowe pakiety oprogramowania oraz

wybrane języki programowania (K_U06)

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium; pytania otwarte czy student potrafi zastosować praktycznie wiedzę uzyskaną na podstawie laboratorium.

Kryteria oceniania:

5: student potrafi biegle zastosować wiedzę z laboratorium do złożonych zagadnień związanych z zastosowaniem struktur językowych programowania powłoki UNIX, dogłębnie rozumie zastosowanie struktur programowania powłoki UNIX

4: student wykazuje dużą znajomość zagadnień z bezpieczeństwa systemów komputerowych przedstawiony w sylabusie

student potrafi biegle zastosować wiedzę z laboratorium do złożonych zagadnień związanych z zastosowaniem skryptów powłoki UNIX,

3: student wykazuje podstawową znajomość zagadnień z programowania powłoki UNIX przedstawiony w sylabusie

student potrafi zastosować wiedzę z laboratorium do bardzo prostych zagadnień związanych z programowaniem w powłoce UNIX

2: student nie osiągnął standardów przedstawionych powyżej

Zakres tematów:

UNIX/Linux

- terminal i edytory

- system plików

- prawa dostępu

- polecenia dla plików i katalogów

- przekształcenia plików

- strumienie i ich przekształcanie

- przetwarzanie potokowe

- wieloprogramowość

- programowanie w shellu

- ciekawe oprogramowanie systemowe

Perl

- cechy języka

- uruchamianie skryptu

- typy danych

- operatory i znaki porównywania

- konstrukcje odpowiadające pętlom

- funkcje wbudowane i systemowe

- operacje na tablicach i tablicach typu hash

- operacje na plikach

- ciekawe skrypty w zastosowaniach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 14:15, sala 013
Tomasz Weselak 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.