Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia 1300-FZ35F-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: F. Copleston, Historia filozofii, t. 1-9
J. Legowicz, Zarys historii filozofii

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3

Efekty uczenia się:

W01 student ma ogólną wiedzę nt. związków fizyki z innymi dziedzinami nauki,

w szczególności z filozofią i zna najważniejsze filozoficzne uwarunkowania

fizyki (K_W01)

W02 zna filozoficzny rodowód wybranych pojęć i problemów matematycznych

oraz ich związek z fizyką (K_W02)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmuje treści przedstawione na wykładzie. Warunkiem uzyskania oceny bdb jest 95% poprawnych odpowiedzi, oceny db - 75%, oceny dost. - 55%

Zakres tematów:

Pojęcie filozofii, jej narodziny w starożytnej Grecji i znaczenie dla kultury zachodniej. Filozofia a nauka (fizyka, matematyka), filozofia a religia, filozofia a zachodnia myśl polityczna, społeczna i humanistyczna.

Najważniejsze zjawiska w historii filozofii: filozofia presokratejska, Sokrates-Platon-Arystoteles, szkoły etyczne (stoicy, epikurejczycy, sceptycyzm), system Plotyna, wczesna filozofia chrześcijańska wobec filozofii, filozofia a teologia św. Augustyna i św. Tomasza. Descartes i Bacon - narodziny nauki nowożytnej i jej filozoficzne uwarunkowania. Racjonalizm nowożytny (Spinoza, Leibniz), jego metoda matematyczna i główne zagadnienia. Empiryzm brytyjski (Locke, Berkeley, Hume) i sceptycyzm wobec nauki. Filozofia oświecenia francuskiego: racjonalizm, krytycyzm, materializm. Przewrót kopernikański Kanta, rola jego filozofii nauki. Historiozofia Hegla i świat nauk społeczno-historycznych, Feuerbach i Marks; Kierkegaard i początki egzystencjalizmu, Schopenhauer i Nietzsche - metafizyka i filozofia kultury. Comte i narodziny pozytywizmu oraz scjentyzmu. Główne nurty filozofii XX wieku i ich znaczenia dla filozofii nauk: fenomenologia, filozofia analityczna, neopozytywizm, hermeneutyka.

Główne dziedziny filozofii i ich zagadnienia:

1. Ontologia; pojęcie bytu, zmiany, ruchu, czasu, przestrzeni, materii, kosmosu, celowości, przyczyny, związku przyczynowego, zagadnienie istnienia świata i jego pochodzenia,

2. Teoria poznania (epistemologia): zagadnienie prawdy, koncepcje prawdy, zagadnienie źródeł poznania, zagadnienie granic poznania.

3. Etyka: starożytny a nowożytny sens etyki filozoficznej, etyka a nauki o moralności, najważniejsze kierunki w etyce nowożytnej (sentymentalizm, deontologia Kanta, utylitaryzm, etyka niezależna)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 9
Maciej Chlewicki 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.