Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia 1300-FZ35F-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Platon, Timajos
F. Bacon, Nowa Atlantyda
R. Descartes, Rozprawa o metodzie
G. W. Leibniz, Monadologia
D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne:

Literatura:

Platon, Uczta (fragm.)

Platon, Państwo (fragm.)

Arystoteles, Metafizyka (fragm>)

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (fragm.)

Bacon, Nauka nowa (fragm)

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie

Kant, Krytyka czystego rozumu (fragm.)

L. Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny

K. Popper, Widza obiektywna (rozdz. 3 i 4)

Efekty uczenia się:

W03 potrafi samodzielnie wskazywać istotne problemy teoretyczne (K_W04)

U01 potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o

poznane teorie i metody (K_U01)

U02 potrafi analizować wyniki prostych obserwacji (K_U04)

K01 posiada umiejętność pracy w grupie (K_K02)

K02 rozumie potrzebę samodzielnego zapoznawania się czasopismami

naukowymi i popularnonaukowymi, w tym z zakresu filozofii, w celu

poszerzania swej wiedzy i pogłębiania swojej naukowej samoświadomości

(K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium jest obecność na ćwiczeniach, aktywność oraz zaliczeniowe dwóch tekstów filozoficznych wybranych z literatury uzupełniającej.

Zakres tematów:

Platońsko-Pitagorejskie pojęcie filozofii;

Filozofia jako teologia naturalna wg Arystotelesa;

Najważniejsze osiągnięcia starożytnego sceptycyzmu w zakresie filozofii nauki;

Bacona świat nowożytnego przyrodoznawstwa i metoda naukowa;

Metoda naukowa i podstawy fizyki wg Descartesa.

Filozoficzne podstawy pojęć naukowych i myślenia naukowego wg. Kanta.

Pozytywizm i scjentyzm Comte'a.

Logiczno-matematyczne struktury nauki i świata wg Wittgensteina.

Filozofia poznania naukowego wg. Poppera.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 9
Maciej Chlewicki 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.