Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektronika 1300-FZ36El-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. N. F. Kowtoniuk, J. A. Koncewoj, Pomiary parametrów materiałów półprzewodnikowych PWN, Warszawa 1973.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne
Literatura:

1. Rusek A.; Podstawy elektroniki; WSiP; Warszawa 1985.

2. Rusek M.; Elementy i układy elektroniczne; WNT; Warszawa 1999.

3. S. Kuta, Elementy i układy elektroniczne, AGH Uczelniane WNT, Kraków, 2000, cz. I,

4. S. Kuta, Elementy i układy elektroniczne, AGH Uczelniane WNT, Kraków, 2000, cz. II,

5. B.M. Oliver, J.M. Cage, Pomiary i przyrządy elektroniczne, WKiŁ, Warszawa 1978

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W07 posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki ciała stałego i podstawowych pojęć z zakresu elektroniki oraz technologii struktur półprzewodnikowych (P_W01),

K_W09 posiada podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzeń elektronicznych (P_W02)

K_U07, K_U03, K_U04 potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem elektronicznym, potrafi zaprojektować układy elektroniczne oraz łączyć obszary elektroniki analogowej i cyfrowej (P_U01)

K_K02, K_K03 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (P_K01)

Metody i kryteria oceniania:

5 Student wykazuje dogłębną znajomość teorii w zakresie przewidzianym w sylabusie; potrafi stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych oraz wyciągania wniosków jakościowych, również w złożonych i niestandardowych sytuacjach

4 Student wykazuje dużą znajomość teorii w zakresie przewidzianym w sylabusie; potrafi swobodnie stosować tę wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych i wyciągania wniosków jakościowych, również w złożonych sytuacjach.

3 Student wykazuje podstawową znajomość teorii w zakresie przewidzianym w sylabusie; potrafi stosować tę wiedzę w stopniu wystarczającym do rozwiązywania problemów teoretycznych w pros¬tych sytuacjach.

2 Student nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów

Zakres tematów:

1. Napięcie i prąd elektryczny: Pole elektryczne i ruch elektronu, prąd elektryczny, kierunek prądu, symbolika, pierwsze prawo Ohma, jednostki, drugie prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, łączenie oporów, obwody zastępcze.

2. Definicje: masa, prąd stały, zmienny i przemienny, częstotliwość, amplituda, okres, pomiar napięcia i prądu, multimetr, dzielnik napięcia, oscyloskop analogowy i cyfrowy, elementy pasywne i aktywne.

3. Elementy aktywne: dioda półprzewodnikowa, zasada działania, rodzaje, zastosowania, prostownik.

4. Przewodnictwo: przewodniki, półprzewodniki i dielektryki, wiązania sieci, sieci krystaliczne, wskaźniki Millera,

5. Podstawy fizyki ciała stałego: układy cząstek, potencjał chemiczny, defekty sieci krystalicznej, domieszki, diament, sieć diamentu, poziomy energetyczne, metale, izolatory, półprzewodniki, poziom Fermiego, półprzewodniki typu n i p, złącze półprzewodnikowe, złącze rzeczywiste, układy pomiarowe charakterystyk diody.

6. Tranzystory: podział, zasada działania, układy pracy tranzystorów, rodziny charakterystyk tranzystorów bipolarnych i polowych, schematy zastępcze, zastosowania

7. Pojęcie wzmacniacza operacyjnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 9
Kazimierz Paprocki 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.