Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium 1400-A35Se-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.
Metody dydaktyczne - inne: pisanie pracy dyplomowej
Literatura:

Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Włocławek 2001.

Efekty uczenia się:

W01: Ma wiedzę o narzędziach wyszukiwawczych w zakresie nauk prawnych i administracyjnych oraz dyscyplin z nimi powiązanych.

W02: Zna metodologię pracy umysłowej i podstawowe reguły pisania prac naukowych.

U01: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych.

U02: Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie i realizowanie prostych projektów badawczych, potrafi sformułować wnioski, opracować wyniki.

U03: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii.

K01: Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze.

K02: Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki.

K03: Docenia znaczenie ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie w całości lub w częściach pracy

Zakres tematów:

Treści uzależnione są od profilu badawczego seminarium oraz od konkretnych tematów prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów i opracowanych z promotorem. Wprowadzenie do tematyki pisania prac dyplomowych, specyfika przygotowania prac dyplomowych na kierunku administracja. Wyjaśnienie konieczności przestrzegania ochrony własności intelektualnej i sposobów unikania pisania prac noszących znamiona plagiatu. Omówienie obszaru zagadnień mogących być przedmiotem prac dyplomowych na seminarium prowadzonym przez promotora.

Metodologia pracy badawczej stosowanej przy przygotowywaniu prac dyplomowych

Omówienie wymogów formalnych opracowywania pracy dyplomowej:

- zasady konstrukcji pracy

- specyfika aparatu pojęć i definicji

- korekta językowa

- konstrukcja przypisów (nie tylko formalnych odsyłaczy)

- wykaz źródeł i literatury (pozycje drukowane)

- źródła internetowe

- korzystanie z elektronicznych baz danych.

Wybór tematów prac dyplomowych przez studentów po konsultacji z promotorem. Wygłaszanie referatów tematycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zbigniew Bukowski 3/3 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Bojar-Fijałkowski 4/4 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Folgier 1/1 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Jakuszewicz 3/3 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Dagmara Jaroszewska-Choraś 3/3 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kilińska-Pękacz 3/3 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Knepka 3/3 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Krajewski 5/5 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Anita Kubanek 3/3 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Marian Masternak 4/4 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Mrówczyński 3/3 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Nowakowska 3/3 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Skinder 4/4 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Smoter 3/3 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Wiśniewski 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.