Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia historyczno-wojskowa 1000-WZ11GHW-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Plewczyński, Geografia wojenna Mazowsza, Siedlce 2005
S. Alexandrowicz, K. Olejnik, Charakterystyka polskiego teatru działań
wojennych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 26, 1983, s. 27-
89
Atlas fortyfikacji województwa śląskiego, opr. Sz. Hrebenda, Piekary Śląskie
2010
J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do
Westerplatte, Warszawa 1996
R. Umiastowski, Geografia wojenna Polski i ziem ościennych, Warszawa 1924
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014

Z. Parucki, Zarys geografii wojennej, Warszawa 1967

T. Rawski, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919-1945,

Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 12, 1966, cz. 1

Z. Gajewsji, Czynniki powodzenia we współczesnej walce, Warszawa 1986

Efekty uczenia się:

W01; W02

U02

K01

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne. Odpowiedz na kilka pytań o charakterze otwartym. Ocena pozytwyna w wypadku gdy uzyska się przynajmniej połowę punktów.

Zakres tematów:

Krajobraz pierwotny i naturalny.

Krajobraz kulturowy: wiejski, miejski, przemysłowy, górniczy.

Krajobraz komunikacyjny: drogowy, śródlądowy, kolejowy, lotniczy,

teleinformatyczny (telegraf, internet, GPS), rurociągi.

Elementy krajobrazu historyczno-politycznego. Wyznaczanie granic lądowych i

wodnych, oznaczenie granic, linia demarkacyjna, kresy.

Krajobraz wojskowy: rzeźba terenu, biocenozy, wody, umocnienia.

Rodzaje umocnień: stałe, polowe.

Geografia wojenna a geografia wojskowa

Geografia wojenna – czynniki polityczne, wojskowe, gospodarcze,

fizycznogeograficzne krajów, teatrów wojny i teatrów działań wojennych oraz

różnych rejonów z punktu widzenia wpływu tych czynników na planowanie,

przygotowanie i prowadzenie działań wojennych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 212
Zbigniew Zyglewski 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.