Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia historyczno-wojskowa 1000-WZ11GHW-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Plewczyński, Geografia wojenna Mazowsza, Siedlce 2005
S. Alexandrowicz, K. Olejnik, Charakterystyka polskiego teatru działań
wojennych, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 26, 1983
Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, red. M.
Bogacki, M. Franz, Z. Pisarczyk, Toruń 2005
T. Rawski, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919-1945,
Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. 12, 1966, cz. 1
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Z. Parucki, Zarys geografii wojennej, Warszawa 1967.

J. Knut, Geografia wojenna, Szczecin 1985

Bellona (kwartalnik), 2009, wydanie specjalne: 90 lat geografii wojskowej

T. M. Nowak, O naukach pomocniczych historii wojskowej, Studia i Materiały do

Historii Wojskowości, t. 26, 1983

Efekty uczenia się:

W03

U02

K01

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystąpień podczas zajęć - zreferowanie wskazanego zagadnienia w

oparciu o literaturę naukową i źródła. Wpływ na ocenę będzie miało

terminowość wystąpienia, poprawność języka, wykorzystanie literatury i

źródeł, sposób wypowiedzi.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia z zakresu geografii wojskowej (wojennej)

Wpływ warunków geograficznych na prowadzenie działań zbrojnych: rzeźba

terenu, budowa geologiczna, szata roślinna, wody, klimat

Ekonomiczne zabezpieczenie wojny

Wojskowe zasoby geograficzne

Służby geograficzne w rodzajach sił zbrojnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 15:15, sala 212
Zbigniew Zyglewski 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.