Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka wojenna starożytności 1000-WZ11SZWS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Cytowska M., Szelest H., Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.
Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres augustiański, Warszawa 1990.
Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa, autorzy chrześcijańscy, Warszawa 1994.
Cytowska M., Szelest H., Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992.
Cytowska M., Szelest H., Rychlewska L., Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996.
Kolendo J., Żelazowski J., Tekst i pomnik. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2003.
Lewandowski I., Historiografia rzymska, Poznań 2007.
Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999.
Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t. II: Okres cesarstwa, Warszawa 1980.
Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 2001.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody proseminaryjne
Literatura:

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red. E. Wipszyckiej, t. I/II, Warszawa 2001, t. III, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

W02, U01, K01

Metody i kryteria oceniania:

- podstawą oceny będzie pisemna praca semestralna, której temat będzie uzgadniany indywidualnie z każdym studentem; praca ta

będzie polegać na analizie wybranego konfliktu zbrojnego (lub części takiego konfliktu, np. kampanii lub bitwy) w oparciu o wybrane źródło antyczne dostępne w polskim przekładzie; powinna też spełniać rygory pracy naukowej (w tym zawierać aparat naukowy); główne założenia pracy student prezentuje w formie ustnej na forum grupy;

- aspekty dodatkowe brane przy wystawieniu oceny to aktywność na zajęciach i dodatkowe referaty prezentowane w trakcie zajęć (w trakcie wystąpień oceniane są treść i sposób ich przekazywania).

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Chronologia w starożytności.

3. Zasady przygotowania prac naukowych.

4. Omówienie założeń prac semestralnych.

5. Historiografia grecka źródłem wiadomości o wojnach antyku.

6. Historiografia rzymska źródłem wiadomości o wojnach Republiki Rzymskiej.

7. Historiografia rzymska źródłem wiadomości o wojnach Cesarstwa Rzymskiego.

8. Numizmatyka antyczna a wojna starożytna.

9. Numizmatyka rzymska a wojny rzymskie.

10. Rzymskie źródła prawnicze o statusie żołnierza.

11. Epigrafika łacińska jako źródło do poznania organizacji armii rzymskiej.

12. Papirologia jako źródło do poznania organizacji armii rzymskiej.

13-15. Prezentacje studentów związane z przygotowywanymi pracami semestralnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 112
Sebastian Ruciński 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.