Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oddziaływanie promieniowania z materią 1300-FZOPzM
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy fizyki” Tom III, IV Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003
2. A. Wróblewski, J. Zakrzewski, „Wstęp do fizyki” , PWN, Warszawa 1984.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład z użyciem multimediów. Dyskusja
Literatura:

1. E. Skrzypek, Z. Szeliński, „Wstęp do Fizyki Jądra Atomowego i Cząstek Elementarnych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995

2. K. N. Muchin, „ Fizyka Jądrowa i Fizyka Cząstek Elementarnych”, WNT 1978.

3. J. B. England, „Metody doświadczalne fizyki jądrowej”, PWN 1980

4. D. H. Perkins, Wstęp do fizyki wysokich energii, PWN 2004

Efekty uczenia się:

K_W02 "posiada wiedzę o najnowszych odkryciach fizycznych

oraz współczesnych trendach rozwoju fizyki"

K_U01 "potrafi przeprowadzać wyprowadzenia wzorów fizycznych

w oparciu o matematyczne modele fizyki oraz formułować krytyczne wnioski w oparciu o wyniki teoretyczne uzyskane z tych modeli"

K_K05 "rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się

z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi

z dziedziny fizyki w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy"

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotujest uzyskanie co najmniej 50% punktów podczas egzaminu końcowego. Kryteria oceny:

[90 100] - bardzo dobry (5,0)

[80, 90) - dobry plus(4.5),

[70, 80) - dobra (4,0),

[60, 70) - zadowalający (3.5),

[50, 60) - wystarczające (3,0),

[0, 50) - brak zaliczenia (2.0).

Zakres tematów:

1. Ogólne własności jąder atomowych (masy, ładunki, izotopy, izobary, izotony, izomery)

2. Rozpady promieniotwórcze (alfa, beta, gamma, rodziny promieniotwórcze) • Prawa zaniku promieniotwórczego

3. Naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku

4. Reakcje jądrowe - wytwarzanie sztucznych izotopów promieniotwórczych

5. Podstawy fizyczne technik pozwalających wytwarzać promieniowanie jonizujące

6. Akceleratory do produkcji izotopów promieniotwórczych, akceleratory medyczne Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią (lekkie jony, promieniowanie beta – wiązki wysokoenergetycznych elektronów, fotony rentgenowskie i promieniowanie gamma)

7. Rodzaje oddziaływań, pochłanianie promieniowania, osłabienie wiązek fotonowych

8. Promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii medycznej

9. Naturalne i sztuczne źródła promieniotwórczego narażenia człowieka. Radionuklidy w człowieku. Człowiek standardowy

10. Skażenia powierzchniowe i wewnętrzne. Zadania ochrony radiologicznej. Dozymetria indywidualna.

11. Metody detekcji i dozymetrii. Dawki graniczne. Klasyfikacja źródeł promieniotwórczych.

12. Określanie warunków pracy różnych liczników promieniowania oraz przestrzennego rozkładu dawki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 11:45, sala 010
5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.