Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody opracowywania danych eksperymentalnych 1300-FZ23MODE-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: A. Bielski, R. Ciuryło, "Podstawy metod opracowania pomiarów", UMK, Toruń 2001.
H. Szydłowski, Pracownia Fizyczna, PWN, Warszawa 1999
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, symulacje komputerowe
Literatura:

Korczyński M. Metodyka eksperymentu. – Warszawa: WNT, 2006.

Rusek A.; Podstawy elektroniki; WSiP; Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

P_W01: posiada wiedzę z zakresu możliwości niestandardowego wykorzystania typowych metod i narzędzi badawczych stosowanych w fizyce.

P_W02: zna pojęcia statystyczne stosowane do analizy niepewności pomiarowych i wie jak tę analizę przeprowadzić.

P_U01: potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne również wspomagane komputerowo.

P_U02: potrafi prawidłowo opisać problem, wybrać optymalną metodę rozwiązania problemu i czytelnie przedstawić to rozwiązanie.

P_U03: potrafi przygotować samodzielnie pracę pisemną będącą opisem problemu i jego rozwiązania.

P_K01: posiada umiejętność pracy w grupie.

P_K02: potrafi zaplanować eksperyment odpowiednio określając cele i potrzebne środki.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna - przygotowanie do zajęć adekwatnie do wskazówek prowadzącego, aktywność na zajęciach, średnia ocen opracowań zagadnień omawianych podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Planowanie eksperymentu, rodzaje eksperymentów, optymalizacja badań, wstępna analiza wyników, poprawianie precyzji pomiarów.

2. Rodzaje przybliżeń stosowanych w fizyce, elementy statystyki, analiza niepewności, hipoteza zerowa i alternatywna, rodzaje i źródła błędów pomiarowych, Korelacja, ekstrapolacja i aproksymacja.

3. Graficzna prezentacja danych doświadczalnych, opis punktów doświadczalnych, dobór skali, właściwe opisy osi wykresów oraz prawidłowa konstrukcja tabel.

4. Graficzne rozwiązywanie równań, równanie i wykres Arrheniusa.

5. Metody zapisu i przetwarzania danych eksperymentalnych, programy komputerowe wspomagające analizę danych.

6. Pomiary nietypowe i trudno definiowalne.

7. Umiejętność właściwej prezentacji wyników badań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, sala 011
Kazimierz Paprocki 5/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.