Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geopolityka a stosunki międzynarodowe 1000-SM11GSM-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009
A. Krzeczunowicz, Geopolityka i geostrategia, Częstochowa 2010
Geopolityka, pod red. A. Dybczyńskiego, Warszawa 2013
Z. Lach, J. Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007
J. Patulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2010
D. Kondrakiewicz, Metody pomiaru siły państwa w stosunkach
międzynarodowych, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. t..
2, pod red. E. Haliżaka, M. Pietrasia, Warszawa 2013
S. Bieleń, Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym, Przegląd
Geopolityczny”, t. 1, 2009
Rocznik statystyki międzynarodowej – wydawany przez GUS (nowsze na
stronach internetowych)
Statystyka ONZ - http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Literatura:

L. Sykulski, Gopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa 2014

C. Jean, Geopolityka, Wrocław 2003

C. Flint, Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008

J. Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010

M. Sułek, Metodyka analizy geopolitycznej ( na przykładzie potęgometrii), Przegląd Geopolityczny, t. 3, 2011

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie składa sie z dwóch części:

Kolokwium pisemne - kilka pytań otwartych związanych z tematem zajęć.

Ocena pozytywna wymaga poprawnej odpowiedzi na połowę pytań.

Ocena wystąpień podczas zajęć - zreferowanie wskazanego zagadnienia w

oparciu o literaturę naukową i źródła. Wpływ na ocenę będzie miało

terminowość wystąpienia, poprawność języka, wykorzystanie literatury i

źródeł, sposób wypowiedzi.

Ocena końcowa 75% kolokwium, 25% praca na zajęciach.

Zakres tematów:

Geopolityka - pojecie, początki - Rudolf Kjellén

Siła państwa - potęgometria

Wymiary analizy geopolitycznej

Cechy myślenia geopolitycznego: wielka przestrzeń, długi czas, proces,

asymetria, realizm

Cel i zakres badań geopolitycznych

Teorie geopolityczne: Alfred Thayler Mahan; Halford John Mackinder; Karl

Haushofer; Nicholas Spykman; Saul Bernard Cohen; Immaneul Wallerstain;

Francis Fukuyama; Samuel Huntington

Geopolityka krytyczna: geopolityka formalna, geopolityka praktyczna,

geopolityka popularna, geopolityka strukturalna

Kody geopolityczne - dwutorowe teorie geopolityczne, wielobiegunowość,

zderzenie cywilizacji, geopolityka regionalna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 302
Zbigniew Zyglewski 10/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.