Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych 1000-SM11MBN-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: 1. Bielec E., Bielec J., Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2004.
2. Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.
3. Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
Metody dydaktyczne: metody proseminaryjne
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Krajewski M., O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, 2010. http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf

2. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 2 poprawione, Poznań 1995.

Efekty uczenia się:

Student:

W01 - zna metodologię badań humanistycznych, zasady przygotowania do pisania pracy dyplomowej

W02 - zna najnowsze dokonania techniki i nauki

W03 - wie, jak skutecznie i wydajnie wykorzystywać zasoby własne. Potrafi korzystać w sposób etyczny z prac innych

U01 - wie, w jaki sposób prawidłowo przygotować pracę dyplomową, zna jej strukturę, niezbędne elementy (aparat naukowy i techniczny)

K01 - jest świadom, jakie konsekwencje mogą płynąć z niedochowania zasad rzetelności naukowej

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie planu pracy licencjackiej

Zakres tematów:

1. Cele, rodzaje i charakter prac naukowych

2. Zasady pisarstwa naukowego: Wybór i sformułowanie tematu pracy; Poprawność logiczna, językowa i styl pracy; Zasady metodologiczne tekstu naukowego

3. Rodzaje i gromadzenie materiałów

4. Sporządzanie notatek (fiszek tematycznych i bibliograficznych)

5. Wywiady, relacje, badania ankietowe jako źródła informacji

6. Układ pracy

7. Przypisy do tekstu

8. Wymagania redakcyjne i techniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 13:15, sala 109
Paweł Wawryszuk 10/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.