Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych 1000-SM11KUSM-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Międzynarodowe stosunki kulturalne, pod red. A. W. Ziętek, Warszawa 2010
2. Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, opr. Cz. Lewandowski, Wrocław 2001
3. Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, pod red. T. Palecznego i M. Banaś, Kraków 2009
4. Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, pod red. B. Bednarczyk, Z. Paska, P. Stawińskiego, Kraków 2010
5. Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, pod red. A. Szabociuka, D. Wybranowskiego, R. Zenderowskiego, Lublin 2016
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład
Literatura:

1. Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. I. Zwrot kulturowy, pod red. H. Schreiber, G. Michałowskiej, Warszawa 2013

2. Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2. Pułapki kultury, pod red. G. Michałowskiej, J. Nakoniecznej, H. Schreiber, Warszawa 2014

3. R. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

K_W04, K_W06, K_U05, K_U08,K_K06

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

5,0 > 91% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 = 81-90% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 = 71-80% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 = 61-70% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 = 51-60% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

2,0 < 50% - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

1. Pojęcie kulturowych uwarunkowań stosunków międzynarodowych. Metodologia i stan badań

2. Kultura a cywilizacja

3. Zróżnicowanie wyznaniowe świata

4. Tradycja i historia. Kultury tradycyjne i pamięć historyczna

5. Uniwersalizm i regionalizm kulturowy

6. Zwrot kulturowy w stosunkach międzynarodowych

7. Imperializm kulturowy

8. Wpływ kultury na stosunki międzynarodowe - podsumowanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 15:15, sala 109
Helena Głogowska 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.