Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych 1000-SM11KUSM-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.
Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.
Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.
Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja,
analiza i interpretacja tekstów źródłowych
Literatura:

Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 1, Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013

Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2, Pułapki kultury, red. G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber, Warszawa 2014

Paleczny T., Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Kraków 2005

Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2004.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000.

Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010.

Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

K_W04, K_W06, K_U05, K_U08,K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusji

Przygotowanie referatu

5,0 > 91% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 = 81-90% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 = 71-80% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 = 61-70% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 = 51-60% - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

2,0 < 50% - brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

1. Różne interpretacje kultury i cywilizacji

2. Język i jego wpływ na stosunki międzynarodowe

3. Rola religii

4. Kultury narodowe

5. Pamięć kultury i polityka historyczna

6. Kultura strategiczna w stosunkach międzynarodowych

7. Komunikacja międzykulturowa

8. Jak kultura wpływa na stosunki międzynarodowe – zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:15 - 16:00, sala 109
Helena Głogowska 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.