Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa polityka handlowa 1000-SM11MPH-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Płaczek, Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Warszawa
2015.
2. T. Rynarzewski, Strategiczna polityka handlu międzynarodowego,
Warszawa 2005.
3. P. Gromala, W. Zysk, Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami
trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji, Warszawa 2013.
4. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Handel międzynarodowy w
warunkach kryzysu finansowego, Warszawa 2014.
5. E. Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce
światowej, Warszawa 2013.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, dyskusja.
Literatura:

1. J. Sołdaczuk, J. Misala, Historia handlu międzynarodowego, Warszawa

2001.

2. P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna,

Warszawa 2004.

3. M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i

polityki handlowej, Poznań 2004.

4. J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2012.

5. E. Oziewicz, T. Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

Warszawa 2013.

6. R. C. Feenstra, A. M. Taylor, International Trade, London 2017.

Efekty uczenia się:

Student:

W01 – pogłębił wiedzę na temat międzynarodowych organizacji gospodarczych i handlowych,

W02 – poszerzył wiedzę z zakresu relacji i zależności ekonomicznych i handlowych w stosunkach międzynarodowych oraz zna zasady ekonomii

oraz funkcjonowania gospodarki światowej,

W03 – uporządkował wiedzę na temat mechanizmów integracyjnych we współczesnym środowisku międzynarodowym.

U01 – posiadł umiejętność interpretacji relacji handlowych w gospodarce światowej,

U02 – posiadł umiejętność interpretacji porozumień handlowych między podmiotami handlu światowego i regionalnego,

U03 – posiadł umiejętność samodzielnej analizy międzynarodowej polityki handlowej.

K01 – wykorzystuje swoją wiedzę w sferze praktyki życia gospodarczego,

K02 – uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosunków międzynarodowych w aspekcie gospodarczym,

K03 – świadomie organizuje swój warsztat pracy po to, żeby podejmować działania na rzecz popularyzacji wiedzy o międzynarodowej polityce gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną.

Test zaliczeniowy - ocena pracy studenta odbywa się z zastosowaniem skali procentowej:

- dostateczny: 50-60%,

- ostateczny plus - 60,1%-70%,

- dobry - 70,1% do 80%,

dobry plus - 80,1% do 90%,

- bardzo dobry - 90,1 do 100% możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

1. Polityka handlowa - zagadnienia wstępne, definicyjne, wprowadzenie do przedmiotu.

2. Teorie handlu międzynarodowego.

3. Strategie rozwoju handlu międzynarodowego.

4. Powstanie i rozwój gospodarki światowej. Międzynarodowy podział pracy.

5. Rozwój współczesnego handlu światowego.

6. Znaczenie eksportu i importu dla poszczególnych państw – wysoko rozwiniętych, rynków wschodzących i państw rozwijających się.

7. Relacje handlowe Unia Europejska – mocarstwa gospodarcze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 12:45 - 14:15, sala 302
Maria Szatlach 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.