Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność fizyczna i rekreacja osób starszych 1500-WF11AFRS-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Siwiński W., Tauber R. D. (2004), Rekreacja ruchowa: zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, WSHiG, Warszawa.
2. Trześniowski R. (1995), Gry i zabawy ruchowe, WSiP, Warszawa.
3. Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
4. Olex-Mierzejewska D. (2002), Fitness – teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć, AWF, Katowice.
5. Eider J. (1998), Nowoczesne formy ćwiczeń gimnastycznych, US, Szczecin.
6. Olex-Mierzejewska D. (2002), Fitness – teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć, AWF, Katowice.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Rosławski A. (2001), Wybrane zagadnienia z geriatrii, AWF, Wrocław.

2. Kozdroń E. (2014), Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej: podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej, TKKF, Toruń.

3. Drabik J. (1996), Aktywność fizyczna w treningu osób dorosłych. Cz.2. AWF, Gdańsk.

4. Kuński H. (2003), Trening zdrowotny osób dorosłych: poradnik lekarza i trenera, Medsportpress, Warszawa.

5. Osiński W. (2013) Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. PZWL.

6. Strugarek J. (2010), Aktywny senior: zbiór gier rekreacyjnych dla osób starszych. UAM.

7. Wiśniewska-Roszkowska K., Jedynecki A., Ziółkowski W. (1983), Bądź sprawny przez całe życie : gimnastyka dla osób starszych o różnym stopniu sprawności. Warszawa : Państw. Zakład Wydawnnictw Lekarskich.

Efekty uczenia się:

W01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia poruszane na wykładach. Student może otrzymać dodatkowe punkty za aktywne uczestnictwo w wykładach, które wliczają się do ostatecznego wyniku zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1.Podstawowe pojęcia związane z aktywnością ruchową i rekreacją.

2.Starość – pojęcie, kategorie starości według who, postawy wobec osób starszych, wybrane teorie starzenia się.

3.Pojęcie pomyślnego starzenia się, składniki i determinanty.

4.Motywy i bariery aktywności ruchowej osób starszych.

5.Korzyści aktywności fizycznej osób starszych.

6.Trening zdrowotny i jego zastosowanie w rekreacji osób starszych. Dawki ruchu dla osób starszych.

7.Promocja oraz społeczne i organizacyjne aspekty aktywności fizycznej osób starszych.

8.Podstawy tworzenia programów ćwiczeń dla osób starszych.

9.Postępowanie diagnostyczno-ewaluacyjne w zakresie sprawności fizycznej i funkcjonalnej oraz aktywności fizycznej.

10.Programy aktywizacji osób starszych – organizacje polskie, międzynarodowe, inicjatywy ONZ, NPZ.

11.Założenia długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 105 - budynek C
Michalina Kuska 50/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.