Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing polityczny 1000-Pt35MP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: A. Jabłoński, B. Sobkowiak. Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław 2000.
Mariusz. Kolczyński, Janusz. Sztumski, Marketing polityczny, Katowice 2000.
R. Wiszniowski, „Marketing polityczny", Warszawa –Wrocław 20002.
J. Muszyński, „Marketing polityczny", Warszawa 1999.
A. Pratkanis, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie p[perswazji na co dzień", Warszawa 2003.
J. Wieczorek-Orlikowska, „Polityka jako show - nowe oblicze demokracji w Polsce", [w:] „Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie", pod red. K. Kamińska-Korolczuk, M.Mielewczyk, R.Ożarowski, Gdańsk 2016.
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Literatura:

M.Kolczyński, „Strategie komunikowania politycznego”, Katowice 2008.

W. Cwalina, A. Falkowski, „Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna", Gdańsk 2006.

M. Mazur, „Marketing polityczny. Studium porównawcze", Warszawa 2007.

B. Dobek-Ostrowska, „Komunikowanie polityczne i publiczne", Warszawa 2007.

E. Młyniec, „Opinia publiczna. Wstęp do teorii", Poznań 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W08 Dysponuje wiedzą o istocie dyskursu publicznego.

K_W15 Ma wiedzę na temat roli mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego.

K_W17 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie oferowania usług na rynku politycznym.

Umiejętności:

K_U06 Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym.

K_U12 Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społeczno-politycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego.

K_U15 Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej.

Kompetencje:

K_K01 Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie.

K_K03 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Punktacja:

9-11pkt dostateczny

11,5-12,5pkt dostateczny plus

13-15pkt dobry

15,5-16,5pkt dobry plus

17-18pkt bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Geneza marketingu politycznego. Definicje, istota i specyfika marketingu politycznego

2. Rynek polityczny i produkt polityczny. Rola strategii w kampaniach

3. Zachowania wyborcze obywateli. Wpływ sondaży wyborczych

4. Kobiety w kampaniach politycznych

5. Organizacja kampanii politycznych - ewolucja procedur, fazy, marketing mix

6. Marketing powyborczy

7. Wybory w Polsce a wybory w USA

8. Prawo i etyka w marketingu politycznym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Joanna Wieczorek-Orlikowska 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.