Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing polityczny 1000-Pt35MP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Karwat, „Sztuka manipulacji politycznej", Toruń 1999.
R. Wiszniowski, „Marketing polityczny", Warszawa –Wrocław 20002.
J. Muszyński, „Marketing polityczny", Warszawa 1999
S. Michalczyk, „Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu", Toruń 2010.
J. Wieczorek-Orlikowska, „Polityka jako show - nowe oblicze demokracji w Polsce", [w:] „Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie", pod red. K. Kamińska-Korolczuk, M.Mielewczyk, R.Ożarowski, Gdańsk 2016.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

J. Żurawski, „Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej”, Kraków 2010

W. Cwalina, „Telewizyjna reklama polityczna", Lublin 2000.

W. Cwalina, A. Falkowski, „Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna", Gdańsk 2006.

M. Mazur, „Marketing polityczny. Studium porównawcze", Warszawa 2007.

B. Dobek-Ostrowska, „Komunikowanie polityczne i publiczne", Warszawa 2007.

B. Szklarski, „Mity symbole i rytuały we współczesnej polityce", Warszawa 2015.

B. Dobek-Ostrowska, „Porozumienie czy konflikt? Polityce, media i obywatele w komunikowaniu politycznym", Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W08 Dysponuje wiedzą o istocie dyskursu publicznego.

K_W15 Ma wiedzę na temat roli mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego.

K_W17 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie oferowania usług na rynku politycznym.

Umiejętności:

K_U06 Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym.

K_U12 Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społeczno-politycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego.

K_U15 Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej.

Kompetencje:

K_K01 Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie.

K_K03 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach

- znajomość bieżących problemów politycznych i społecznych prezentowanych w mediach

- projekt grupowy

Zakres tematów:

1. Mediatyzacja polityki. Współpraca polityków z mediami

2. Narzędzia marketingu politycznego

3. Reklamy polityczne. Praca na podstawie przykładów

4. Nowe media a marketing polityczny. Symulacja wykorzystania mediów społecznościowych

5. Wizerunek kandydata i polityka. Dyskusja nad typami wizerunków w polskiej polityce

6. Planowanie kampanii. Kampania bezpośrednia.

7. Debaty telewizyjne i ich wpływ na wyniki wyborcze

8. Rola public relations w sferze publicznej. Implikacje dla polityki

9. Spin doctoring. Analiza samodzielnie przygotowanego przypadku

10. Rebranding polityczny

11. Kultura polityczna. Etyczne aspekty kampanii wyborczych

12. Mity polityczne. Marketing narracyjny

13. Marketing terytorialny

14. Marketing wojenny. Analiza przekazów medialnych

15. Prezentacja projektu grupowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 301
Joanna Wieczorek-Orlikowska 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.