Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 1000-Pt35PS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: S. Golinowska: Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI w., Fundacja Batorego, Warszawa 2018;
red. B. Vanhercke, D. Ghailani, S. Sabato: Social policy in the European Union, state of play 2018, European Union Trade Institution, European Social Observatory, Brussels 2018;
B. Panciszko (2016) Wykluczone społeczne na obszarze województwa dolnośląskiego, w: red. A. Knocińska, P. Frąckowiak, S. Jabłońska Pedagogika społeczna wobec problem wykluczenia społecznego, Wydawnictwo Poligrafia KMB, s. 99 – 110;
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: wykorzystanie prezentacji multimedialnych, metody analizy statystycznej
Literatura:

red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2018;

P. Spicker: Polityka społeczna – teoria, Warszawa 2014;

red. R. Gabryszek, D. Magierka: Europejska Polityka Społeczna, Difin, Warszawa 2011;

J. Auleyner: Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002;

Efekty uczenia się:

K_W03 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego

K_W09 Ma wiedzę o nurtach w myśli politycznej

K_U06 Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym

K_K03 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce

Metody i kryteria oceniania:

ocena na podstawie wyników egzaminu pisemnego opisowego obejmującego zagadnienia omówione na wykładach

Zakres tematów:

Pojęcie polityki społecznej i jej cele, geneza polityki społecznej na świecie i w Polsce; Pomioty polityki społecznej: międzynarodowe, narodowe, samorządowe, pozarządowe, Międzynarodowe działania z zakresu polityki społecznej; .Działania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej w obszarze polityki społecznej; Państwo dobrobytu – geneza, etapy funkcjonowania, cechy; Finansowanie działań z zakresu polityki społecznej; Wyzwania polityki społecznej na obszarach wiejskich i miejskich; Polityka społeczna wobec praw pracowniczych – prawa i obowiązki; Polityka społeczna wobec rodziny; Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i dyskryminacji; Polityka społeczna wobec osób starszych i problemu starzejących się społeczeństw; Polityka społeczna wobec wyzwań edukacyjnych; Polityka społeczna wobec migracji;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Barbara Panciszko 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.