Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 1000-Pt35PS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: S. Golinowska: Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI w., Fundacja Batorego, Warszawa 2018;
red. B. Vanhercke, D. Ghailani, S. Sabato: Social policy in the European Union, state of play 2018, European Union Trade Institution, European Social Observatory, Brussels 2018;
B. Panciszko (2016) Wykluczone społeczne na obszarze województwa dolnośląskiego, w: red. A. Knocińska, P. Frąckowiak, S. Jabłońska Pedagogika społeczna wobec problem wykluczenia społecznego, Wydawnictwo Poligrafia KMB, s. 99 – 110;
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody gier dydaktycznych
Metody dydaktyczne - inne: metoda grup eksperckich
Literatura:

red. G. Firlit – Fesnak, J. Męcina, Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018;

M. Grewiński Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism

(http://www.mirek.grewinski.pl/dane/ksiazki/artykuly/wielosektorowa_polityka_spoleczna_w_kierunku_welfare_pluralism.pdf)

Efekty uczenia się:

K_W03 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego

K_W09 Ma wiedzę o nurtach w myśli politycznej

K_U06 Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym

K_K03 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce

K_K08 Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne opisowe z zakresu omówionych tematów, aktywność na zajęciach, zadania zadawane przez prowadzącego

Zakres tematów:

Definicja polityki społecznej; Uwarunkowania polityki społecznej; Instrumenty realizacji polityki społecznej; Wieloaspektowość w polityce społecznej; Modele polityki społecznej, Europejski Model Socjalny; Polityka społeczna wobec rynku pracy; Polityka społeczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 301
Barbara Panciszko 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.