Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-Pt35S-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura uzupelniająca: 1. Akademia Belfra: https://www.youtube.com/channel/UCrgc4FjUnCQ0oMaJKpw5YCw
2. Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.
3. A. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką? Wrocław 1993.
4. P. Feyerabend, Przeciw metodzie, Wrocław 1996.
5. Czym jest teoria w politologii? Red. Z. Blok, Warszawa 2011.
6. Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin 2009.

Metody dydaktyczne - inne: Dyskusja.
Literatura:

1. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013.

2. A. Modrzejewski, Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Gdańsk-Elbląg 2011.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. R. R. Jordan, Academic writing course: study skills in English, Harlow 2004.

6. A. Pallant, English for academic study: writing, Reading 2004.

7. D. Zemach, L. Rumisek, Academic writing from paragraph to essay, wyd. Macmillan.

Efekty uczenia się:

1. K_W11: Zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych.

2. K_W16: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

3. K_U08: Potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy zjawisk politycznych.

4. K_U16: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym.

5. K_K05: Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej.

6. K_K09: Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność+aktywność+przygotowana praca licencjacka.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie.

2. Dobór tematyki pracy licencjackiej.

3. Prezentacja konspektu pracy licencjackiej wraz ze strukturą treści, hipotezą oraz pytaniami badawczymi.

4. Prezentacja wyników podjętych wysiłków badawczych i pisarskich. Omówienie problemów i napotkanych trudności.

5. Przedłożenie gotowego wstępu do pracy. Omówienie stanu pracy.

6. Przedłożenie zrębu rozdziałów pracy licencjackiej. Omówienie stanu pracy.

7. Przedłożenie roboczej wersji całości pracy licencjackiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Marcin Jastrzębski 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.