Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 1000-Pt35WM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.filipbialy.pl/ai
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Boden M.A. (2018), Artificial Intelligence: A Very Short Introduction, Oxford.
2. Clegg B. (2017), Big Data. How the Information Revolution is Transforming Our Lives, London.
3. de Miranda L. (2019), 30 sekund O sztucznej inteligencji i robotyce, Warszawa.
4. Smith B. (2019), Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age, Penguin Press.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Ministerstwo Cyfryzacji (2018), Założenia do strategii AI w Polsce, https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Za%C5%82o%C5%BCenia_do_strategii_AI_w_Polsce_-_raport.pdf/a03eb166-0ce5-e53c-52a4-3bfb903edf0a

2. Kaplan J. (2019), Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć, Warszwa.

3. Tegmark M. (2019), Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji, Warszawa.

4. Wołk K. (2018), Zabawa ze sztuczną inteligencją, Konin.

Efekty uczenia się:

K_W11 Zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych

K_W15 Ma wiedzę na temat roli mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego

K_U10 Dostrzega relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi

K_U11 Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami. Potrafi także wykorzystać wskazania doktryn społeczno-politycznych do poznania i oceny rzeczywistości politycznej

K_U12 Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społeczno-politycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego

K_K09 Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach

Rozmowa zaliczeniowa

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: sztuczna inteligencja jako wyzwanie

2. Big Data: szanse i zagrożenia

3. Techniki sztucznej inteligencji

4. Wyzwania dla etyki: wolność i prywatność w erze AI

5. Wyzwania dla polityki: przypadek Cambridge Analytica

6. Wyzwania dla społeczeństwa: AI w instytucjach publicznych

7. Podsumowanie: sztuczna inteligencja jako narzędzie i broń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 108
Filip Biały 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.