Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia polityki 1000-Pt-23FP-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Agamben G., Co zostaje z Auschwitz, Kraków 2008.
2. Arendt H., Kondycja ludzka, Warszawa 2011.
3. Arendt H., Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 2010.
4. Arystoteles, Polityka, ks. I, 1.
5. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
6. Bauman Z., Nowoczesność i Zagłada, Kraków 2012.
7. Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, rozdz. I-IV.
8. Berlin I., Dwie koncepcje wolności, w: tenże, Cztery eseje o wolności, wydanie dowolne.
9. Butler J., Uwikłani w płeć, Warszawa 2008.
10. de Beauvoir S., Druga płeć, Warszawa 2014.
11. Greer G., Kobiecy eunuch, Poznań 2001.
12. Hartman J., Głupie pytania. Krótki kurs filozofii, Warszawa 2013, s. 9-11 (Słowo wstępu), s. 205-231 (Jak dobrze urządzić ten świat?).
13. Hobbes T., Lewiatan, Warszawa 2009, s. 204-210 (cz. I. O człowieku, rozdz. XIII O przyrodzonym stanie ludzkości, co się tyczy jej szczęścia i nieszczęścia), s. 253-259 (cz. II. O państwie, rozdz. XVII O przyczynach powstania państwa, o jego powstaniu i definicji).
14. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, wydanie dowolne.
15. Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2008.
16. Lilla M., Lekkomyślny umysł. Intelektualiści w polityce, Warszawa 2006.
17. MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996.
18. Marks K., Engels F., Manifest Partii Komunistycznej, w: J. Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2004, s. 179-190.
19. Mill J.S., Utylitaryzm, w: tenże, Pisma o wolności i szczęściu, Warszawa 2016.
20. Miller D., Political Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford 2003.
21. Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
22. Nozick R., Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 2010.
23. Platon, Państwo, wydanie dowolne.
24. Rawls J., Liberalizm polityczny, Warszawa 2011.
25. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 106-147 (rozdz. 11-14).
26. Rawls J., Wykłady z historii filozofii polityki, Warszawa 2010.
27. Said E., Orientalizm, Poznań 2005.
28. Sandel M., Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Warszawa 2012.
29. Schmitt C., Pojęcie polityczności, w: tenże, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000, s. 191-250.
30. Skinner Q., Trzecia koncepcja wolności, w: J. Grygieńć (red.), Quentin Skinner: Metoda historyczna i wolność republikańska, Toruń 2016.
31. Strauss L., Cropsey J. (red.), Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.
32. Strauss L., Czym jest filozofia polityki?, w: tenże, Sokratejskie pytania, Warszawa 1997, s. 61-91.
33. Taylor Ch., Źródła podmiotowości, Warszawa 2012.
34. Warburton N., Krótka historia filozofii, Warszawa 2016.
35. Walters M., Feminism: A Very Short Introduction, Oxford 2005.
36. Young R.J.C., Postcolonialism: A Very Short Introduction, Oxford 2003.
37. Žižek S., Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław 2001.

Filmografia:
1. Carpenter J., Oni żyją, 1988.
2. Cherones T., Seinfeld, odc. 11, The Chinese Restaurant, 1991.
3. Sandel M., Dlaczego nie powinniśmy zawierzać życia społecznego rynkom, TED 2013.
4. Sandel M., Utracona sztuka demokratycznej debaty, TED 2010.
5. Skinner Q., A Genealogy of Liberty, 2008.
6. von Trotta M., Hannah Arendt, 2012.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Metoda przypadków, inscenizacja, film
Literatura:

1. A. Szahaj, M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005.

2. Sandel M., Sprawidliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa 2014.

3. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.

4. Tadeusz Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, składający się z czterech pytań, dotyczących:

1) treści wykładów;

2) treści podręcznikowych;

3) tekstów omawianych podczas konwersatorium;

4) rozwiązania wybranego dylematu etycznego, społecznego lub politycznego z perspektywy trzech najważniejszych szkół etycznych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z konwersatorium. Ocena bardzo dobra z konwersatorium podnosi pozytywną ocenę z egzaminu o jeden stopień, ocena dobra plus – o pół stopnia.

Zakres tematów:

1. Czy polityka potrzebuje filozofii? Zadania filozofii politycznej.

2. Co to znaczy czynić słusznie? Trzy typy koncepcji etycznych. (Sokrates, Platon, Arystoteles)

3. Czy skuteczność jest ważniejsza od dobrych intencji? Utylitaryzm a deontologia. (Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Immanuel Kant)

4. Czy ludzie są z natury dobrzy? Antropologiczne założenia filozofii politycznej. (Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Giorgio Agamben, Hannah Arendt, Zygmunt Bauman)

5. Czy istotą polityki jest rozmowa? Deliberatywne i konsensualne wizje polityki. (Jürgen Habermas, John Rawls)

6. Czy istotą polityki jest walka? Konfliktowe wizje polityki. (Carl Schmitt, Karol Marks, Chantal Mouffe)

7. Co to znaczy być wolnym? Wolność i jej rodzaje. (Isaiah Berlin, Hannah Arendt, Quentin Skinner)

8. Jak pogodzić wolność z równością? Dwie zasady sprawiedliwości. (John Rawls, Robert Nozick)

9. Czy wszystko jest na sprzedaż? Sprawiedliwość i rynek. (Michael Sandel)

10. Czy żyjemy w Matriksie? Władza w późnej nowoczesności. (Michel Foucault, Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard)

11. Jak zrozumieć Innego? Tożsamość, wielokulturowość i postkolonializm. (Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Edward Said, Will Kymlicka, Gayatri Chakravorty Spivak)

12. Czy światem rządzą biali, heteroseksualni mężczyźni? Filozofie feministyczne i krytyka genderowa. (Simone de Beauvoir, Germaine Greer, Judith Butler, bell hooks)

13. Podsumowanie: Czy filozofia polityczna ratuje przed ideologią? (Richard Rorty, Michael Freeden, Slavoj Žižek)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala 106
Filip Biały 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.