Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia polityki 1000-Pt-23FP-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. A. Szahaj, M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005.
2. Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, pod red. D. Boucher, P. Kelly, Kraków 2008.
3. Tadeusz Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006.
4. J. Wolff, An Introdution To Political Philosophy, Oxford 2016.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Wiedza:

K_W01 Zna istotę polityki z perspektywy różnych teorii i doktryn
K_W02 Zna mechanizmy funkcjonowania władzy politycznej
K_W11 Ma wiedzę z zakresu filozofii i etyki polityki

Umiejętności:

K_U01 Potrafi opisać i ocenić życie polityczne z perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych
K_U11 Jest świadomy aksjologicznych determinantów zachowań w życiu publicznym, ma umiejętność ukazywania przydatności podejścia teoretycznego w analizie procesów społecznych

Kompetencje:

K_K07 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Literatura:

Teksty źródłowe:

1. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.

2. C. Schmitt, Pojęcie polityczności, [w:] C. Schmitt, „Teologia polityczna i inne pisma”, Kraków 2000.

3. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991.

4. M. Oakeshott, Racjonalizm w polityce, [w:] M. Oakeshott „Wieża Babel i inne eseje”, Warszawa 1999.

5. M. Foucault, Omnes et singulatim: przyczynek do krytyki politycznego rozumu, [w:] M. Foucault „Filozofia, historia, polityka. Wybór pism”, Warszawa – Wrocław 2000.

6. M. Foucault, Trzy typy władzy, [w:] A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.) „Współczesne teorie socjologiczne”, Warszawa 2002.

7. K. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2007.

8. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- aktywność na zajęciach

- kolokwium

Punktacja:

9-11 pkt - dostateczny

11,5-12,5 - dostateczny plus

13-15 - dobry

15,5-16,5 - dobry plus

17-18 - bardzo dobry

Zakres tematów:

Myśl polityczna następujących filozofów:

1. Carl Schmitt

2. Isaiah Berlin

3. Max Weber

4. M. Foucault

5. M. Oakeshott

6. J. Rawls

7. Karl Popper

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 16:15 - 17:45, sala 106
Joanna Wieczorek-Orlikowska 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.