Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1000-Pt23SEM-SD
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Laska A., Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego, UKW, Bydgoszcz 2017.
Laska A., Discourse as a Category of Analysis in Political Science, “Athenaeum. Polish Political Science Studies” 2011, vol. 30.
Metody dydaktyczne: metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: Dyskusja, praca samodzielna pod kierunkiem promotora, praca z literaturą i źródłami, praca z komputerem przy wykorzystaniu programu Excel.
Literatura:

Marsh D., Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

Nowak S., Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2007.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice, 2005.

Efekty uczenia się:

W01

Potrafi wymienić i opisać perspektywy i podejścia teoretyczne w nauce

W02

Zna podstawowe zapisy dotyczące aktów prawa autorskiego i zasady uczelnianego systemu antyplagiatowego

U01

Potrafi sporządzić pracę magisterską z uwzględnieniem zasad metodologicznych i innych wskazówek promotora

U02

Potrafi w pracy magisterskiej opisać wielość metod i technik badawczych oraz wykorzystać programy komputerowe (Excel) do własnych badań

U03

Potrafi sporządzić kolejne części pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora, wykazując się samodzielnością i własną aktywnością

K01

Potrafi krytycznie oceniać źródła i literaturę wykorzystaną w pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie jakości sporządzonego tekstu pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Powtórka wiedzy z zakresu metodologii badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw i podejść teoretycznych w nauce oraz metod i technik badawczych. Gromadzenie źródeł i literatury. Opracowywanie zgromadzonych materiałów. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w prowadzeniu badań, gromadzeniu i opracowywaniu danych oraz sporządzaniu pracy magisterskiej. Wykorzystanie narzędzi programu Excel do opracowywania danych, obliczania danych i sporządzania wykresów prezentujących wyniki badań, w tym szczególnie badań ankietowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Artur Laska 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.