Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marka osobista lidera 1000-Pt-LS23MOL-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bronowicz M., Komunikacja wizualna: public relations, reklama, branding, Wrocław 2013.
Rampersad H. K., TY – marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego, Gliwice 2010.
Adamiec M., Kożusznik B., Sztuka zarządzania sobą, PWE Warszawa 2001.
Pease A. i B., Mowa ciała, Poznań 2014.
Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2002.
Schawbel D., Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Gliwice 2012.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody kooperatywne
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: case study
Literatura:

Białopiotrowicz G., Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Warszawa 2009.

Tesławski M., Projektowanie strategii marki: profesjonalna instrukcja budowy silnej marki, Lublin 2018.

Trzeciak S., Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera, Sopot 2015.

Trzeciak S., Wizerunek publiczny w Internecie. Kim jesteś w sieci?, Gliwice 2015.

Wieseneder S., Cerny T., Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image, Warszawa 2008.

Witek E., Komunikacja wizerunkowa: nowoczesne narzędzia, Wrocław 2013.

Efekty uczenia się:

K_W05: Zna mechanizmy partycypacji politycznej w perspektywie historycznej i współczesnej (W01).

K_W15: Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie oferowania usług na rynku politycznym (W02).

K_U07: Potrafi wykorzystać zasady i instrumenty komunikowania politycznego w działalności publicznej (U01).

K_U14: Analizuje proponowane rozwiązania oraz wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania konkretnych problemów w życiu politycznym na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swej aktywności (U02).

K_K02: Jest zdolny do zdefiniowania własnych kompetencji określających miejsce i rolę na rynku pracy oraz do poszerzania ich przez całe życie (K01).

K_K06: Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny. Posiada umiejętność aktywnego propagowania takich postaw szczególnie w kontekście rozwiązywania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu (K02).

Metody i kryteria oceniania:

1. Projekt - opracowanie i zaprezentowanie indywidualnego planu rozwoju i budowania marki osobistej;

2. Aktywność na zajęciach – udział w warsztatach, prezentacja wybranej treści zajęć.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające - zapoznanie studentów z literaturą przedmiotu, wymogami i formą zaliczenia. Podstawowe zagadnienia, czyli marka osobista – definicja, znaczenia, korzyści;

2. Personal Branding – budowanie marki osobistej (narracja, styl, charyzma, misja i cele);

3. Skuteczna marka lidera – automotywacja, autoprezentacja, umiejętność zarządzania czasem, techniki radzenia sobie ze stresem, techniki negocjacyjne;

4. Kreowanie marki osobistej w sieci, w mediach społecznościowych, narzędzia komunikacji offline;

5. Budowanie marki osobistej we własnej działalności i świecie korporacyjnym;

6. Marka lidera w polityce – liderzy sceny politycznej na szczeblu ogólnokrajowym, liderzy miast/wsi;

7. Przykłady najlepszych i nieudanych marek osobistych z Polski i ze świata;

8. Strategia i plan budowania marki osobistej – prezentacja projektów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 106
Martyna Rajek-Kwiatek 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.