Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia wysiłku fizycznego 1500-wf24FWF-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego / pod red. Zdzisława Adacha. Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2009.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
Literatura:

Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego / red. nauk. Jan Górski ; aut.: Zdzisław Adach [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka / Artur Jaskólski, Anna Jaskólska ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006.

Efekty uczenia się:

K_W17: zna mechanizm działania oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń w rozwoju somatycznym i sprawności fizycznej organizmu związanych z hiper i hipokinezją.

K_U10: potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w kulturze fizycznej.

K_K03: posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do innych specjalistów z wybranego zakresu związanego z działalnością zawodową , wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji dostępnej w masowych mediach, wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie dwóch kolokwiów,

dodatkowo:

aktywność na zajęciach

analiza wybranych problemów w postaci prezentacji multimedialnej

Zakres tematów:

1. Zmiany czynności układu krążenia podczas wysiłku fizycznego

2. Zmiany czynności układu oddechowego podczas wysiłku fizycznego

3. Metabolizm wysiłkowy

4. Wpływ wysiłku na mięśnie szkieletowe

5. Nerwowa i hormonalna kontrola wysiłku fizycznego

6. Termoregulacja podczas wysiłków fizycznych

7. Wydolność w wysiłkach długotrwałych

8. Wydolność w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej

9. Środki i metody dopingu

10. Hipokineza i hipograwia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 327
Ewa Sokołowska 20/20 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 327
Ewa Sokołowska 20/20 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:15 - 17:45, sala 114 - budynek C
Tomasz Grzywacz 20/20 szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 16:15 - 17:45, sala 114 - budynek C
Tomasz Grzywacz 5/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.