Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych z elementami statystyki 1500-wf24MBNzES-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1..Jakubowska U., 1993: Czynności badawcze w psychologii i pedagogice. WSP Bydgoszcz.
2.Molak A.1974: Socjometryczne techniki badawcze. Warszawa, AWF.
3.Pilch T., 1995: Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
4.Siwiński W., 1989, Metody badań pedagogicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki – zarys problematyki, Seria: Podręczniki Nr 36, AWF Poznań
5.Sztumski J., 1979: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice
6.Łobodzki, 2002, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Metody badań pedagogicznych, Olsztyn.

Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1.Pieter J., 1967: Ogólna metodologia pracy naukowej, PWN, Wrocław Ochrona własności intelektualnej w pigułce, Regionalna Izba Gospodarcza, Katowice

2.Łobocki M. 1978: Metody badań pedagogicznych. Warszawa, PWN

3.Pilch T., 1971: Metodologia badań środowiskowych, Zakład Narodowy „Ossolińskich”, Wydawnictwo PAN

4. M.Arska – Kotlińska, J.Bartz, Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, AWF, Poznań, 1993.

Efekty uczenia się:

K_W03 K_W10 K_U03 K_U07 K_U11 K_K01 K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują pięć pytań otwartych, które są oceniana wg skali ocen:

0% - 60% ndst

61% - 70% dst

71% - 80% dst+

81% - 90% db

91% - 93% db+

94% - 100% bdb

Zakres tematów:

Metody badawcze

Zasady organizacji badań naukowych

Rola i zadania procesu prakseologicznego

Przygotowanie materiału do opracowania statystycznego

Właściwości testów

Wskaźniki budowy ciała

Metody statystyczne w wychowaniu fizycznym.

Przygotowanie materiału do opracowania statystycznego

Odchylenie statystyczne

Normy, przedstawianie tabelaryczne i graficzne

Statystyczna istotność różnic dla makro, mikro grup zależnych i niezależnych

Korelacja prosta

Korelacja wieloraka

Współczynnik zmienności

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 105 - budynek C
Marek Napierała 64/79 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.