Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka wystąpień publicznych 1000-BN11SWP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Booher D., Communicate with Confidence: How to Say it Right the First Time and Every Time, Nowy Jork 2011.
Brockert S., Pokonać stres, Warszawa 2003.
Cialdini R.B., Influence: The Psychology of Persuasion, Nowy Jork 2008.
Gutman J., Jak sobie radzić ze stresem?, Kielce 2001.
Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, Warszawa 2004.
Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2000.
Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.
Szmajke A., Autoprezentacja. Maski, pozy, mity, Olsztyn 1999.
Uścińska B., Komunikacja wizerunkowa w mediach, Wrocław 2015.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody realizacji zadań ruchowych
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: wystąpienia publiczne
Literatura:

Booher D., Zadbaj o swoją prezentację. Jak wyglądać z klasą, mądrze myśleć, przemawiać i działać, Warszawa 2016.

Cieciarska-Zajdel B., Trening głosu, Warszawa 2012.

Detz J., Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2002.

Kania P., Wyraźnie… Dokładnie… Precyzyjnie… Recytacja i wystąpienia publiczne, Gdynia 2014.

Lemmermann H., Komunikacja niewerbalna. Szkoła retoryki, Wrocław 1999.

Lunden B., Rosell L., Techniki prezentacji. O sztuce przemawiania, angażowania i przekonywania, Gdańsk 2003.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca, rodzina, zabawa, Gdańsk 2010.

Menard J. D, Jak występować publicznie, Warszawa 2009.

Murdoch A., Prezentacje i wystąpienia, Warszawa 2000.

Rzędowska A., Rzędowski J., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.

Thiel E., Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław 2008.

Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, Warszawa-Wrocław 1994.

Efekty uczenia się:

W1: Student ma wiedzę jak merytorycznie przygotować wystąpienie publiczne na tematy związane z bezpieczeństwem.

W2: Student ma wiedzę na temat praw autorskich, uwzględnia ich znaczenie, przygotowując ustne/pisemne wystąpienie publiczne.

U1: Student trafnie identyfikuje postawy oraz potrafi wykorzystywać je w procesie komunikowania.

U2: Student potrafi w sposób profesjonalny przygotować pisemne oraz ustne wystąpienie w sprawach związanych z bezpieczeństwem narodowym, np. komunikaty, informacje prasowe, przemówienia, prezentacje.

K1: Student potrafi współpracować w grupie, ma świadomość jaką rolę w tym zakresie odgrywa efektywna komunikacja.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie do zajęć i aktywność (wystąpienia na zadany temat)

warunki zaliczenia:

zaliczenie ustne - wystąpienie publiczne na ocenę:

5.0 – odpowiednio skonstruowane i bardzo dobrze przedstawione wystąpienie na forum publicznym,

4,5-4,0 - odpowiednio skonstruowane i dobrze przedstawione wystąpienie na forum grupy,

3,5 -3,0 - odpowiednio skonstruowane i przedstawione wystąpienie na forum grupy.

Zakres tematów:

Proces komunikowania

Pierwsze wrażenie

Kreowanie własnego wizerunku

Komunikacja niewerbalna

Stres. Trema i sposoby jej przezwyciężania

Rodzaje wystąpień publicznych – konstruowanie wystąpienia

Umiejętności dobrego mówcy - warsztat

Zachowanie się przed kamerą i mikrofonem

Ćwiczenia artykulacyjne

Argumentacja i perswazja

Praca nad interpretacją tekstu

Prezentacje multimedialne

Przemawianie publiczne z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych - warsztat

Sztuka debatowania

Zaliczenie przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 108
Alina Kaszkur 31/31 szczegóły
2 każda środa, 14:30 - 16:00, sala 108
Alina Kaszkur 22/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.