Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii 1000-BN11WDF-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Świniarski J., Chojnacki W. (opracowanie), Filozofia bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004;
2. Magee B., The story of philosophy, London: Dorling Kindersley Ltd, 2001.
3. Russell B., Problemy filozofii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995;
4. Stumpf S. E., Philosophy: history and problems, New York: McGraw-Hill Book Co., 1983.
5. Tischner J.: Filozofia współczesna, ITKM, Kraków 1989.
6. http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=anr100&m=101

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład z użyciem multimediów
Literatura:

1. Popkin R.H., Stroll A., Filozofia, Zyska i S-ka, Poznań 1994;

2. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1 – 3 .

3. Papuziński A. (red.), Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.

4. Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.

Efekty uczenia się:

Student:

W01 Ma podstawową wiedzę o filozoficznym wymiarze bezpieczeństwa, jej zakresie badawczym i usytuowaniu wśród nauk społecznych.

W02 Ma podstawową wiedzę w wymiarze historycznym i współczesnym o ludzkim wymiarze bezpieczeństwa, w tym o prawach człowieka i obywatela. Ma podstawową wiedzę o zagrożeniach jednostki ze strony otoczenia społecznego z powodów wyznaniowych, ekonomicznych, kulturowych.

W03 Ma podstawową wiedzę o poglądach na temat rozwoju historycznego, jego dynamice i ewolucji więzi społecznych ważnych dla bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym terminie test zaliczony na poziomie 50% punktów; w drugim terminie możliwość zmiany testu na odpowiedzi na pytania w formie ustnej lub pisemnej.

Zakres tematów:

Podstawy teoretyczno-metodologiczne: prezentacja podstawowych idei filozoficznych z perspektywy metodologicznej socjologii wiedzy i filozofii kultury, tj. jako uwarunkowanych przez konkretną sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą danego okresu historycznego oraz jako determinanty kultury symbolicznej swojego czasu. Treści przedmiotowe: przedmiot, definicja i ewolucja filozofii: od filozofii przyrody do filozofii bezpieczeństwa, filozofii odpowiedzialności, filozofii społeczeństwa ryzyka, filozofii ekologii i filozofii zrównoważonego rozwoju. Narodziny filozofii: demitologizacja przyrody z perspektywy ontologii bezpieczeństwa. Filozofia przedsokratejska: świadomość bezpieczeństwa bytowego człowieka. Humanistyczny zwrot w filozofii: filozofia na rzecz bezpieczeństwa politycznego i społecznego społeczeństwa obywatelskiego. Platon: paradoksy bezpieczeństwa społecznego. Arystoteles: klasa średnia a społeczeństwo obywatelskie; własność a bezpieczeństwo społeczne. Filozofia postsokratyczna: starożytne źródła doktryny prawnonaturalnej. Aureliusz Augustyn: filozofia bezpieczeństwa transcendentnego. Tomasz z Akwinu: hierarchia bytów a bezpieczeństwo społeczne i polityczne. Filozofia renesansu: znaczenie renesansu dla narodzin współczesnego paradygmatu wiedzy; utopie renesansowe a bezpieczeństwo ekonomiczne. Filozofia XVII jako filozofia metody: Bacon i Descartes – idea egalitarnej świadomości a polityczne idee równości i demokracji. Locke: tabula rasa a polityczne idee równości i demokracji. Hume – krytyka idei substancji duchowej a ideał bezpieczeństwa religijnego, kryzys empiryzmu jako kryzys nauki (newtonizmu). I. Kant: krytyka metafizyki jako nauki a teoria postępu, idea wieczystego pokoju, ideały oświecenia. G. Hegel: wolność a bezpieczeństwo ustrojowe. Filozofia "końca filozofii": pozytywizm A. Comte'a a marksizm; narodziny nauk społecznych, nowe podstawy obiektywistycznej wizji państwa i społeczeństwa, „filozofia naukowa” społeczeństwa a totalitaryzm. Filozofia współczesna a bezpieczeństwo: filozofia bezpieczeństwa. filozofia odpowiedzialności, filozofia ekologii, filozofia zrównoważonego rozwoju.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:15 - 10:45, sala AULA
Andrzej Papuziński 53/62 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.