Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii 1000-BN11WDF-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Blackburn S., Oksfordzki słownik filozoficzny, KiW, Warszawa 1997
2. Hoffe O., Mała historia filozofii, WN PWN, Warszawa 2004
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja
praca z tekstem filozoficznym
Literatura:

B. Markiewicz (red.), Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988

Efekty uczenia się:

W01 Ma podstawową wiedzę o filozoficznym wymiarze bezpieczeństwa.

W02 Ma podstawową wiedzę w wymiarze historycznym i współczesnym o ludzkim wymiarze bezpieczeństwa, w tym o prawach człowieka i obywatela.

W03 Ma podstawową wiedzę o poglądach na temat rozwoju historycznego ważnych dla bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.

U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, społeczne, ekonomiczne i zmiany prawne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa z punktu widzenia filozoficznych obrazów świata.

K_01 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą na rzecz bezpieczeństwa, w tym aktualny stosunek do nauczanego przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność na ćwiczeniach.

2. Napisanie i wygłoszenie referatu.

Zakres tematów:

Pojęcie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako zjawisko subiektywne (psychiczne) i fakt obiektywny (społeczno-historyczny). Bezpieczeństwo w wymiarze naturalnym i społecznym. Świat ludzki jako Lebenswelt: konstytutywna rola wartości w procesie tworzenia subiektywnego i obiektywnego wyobrażenia bezpieczeństwa. Rodzaje bezpieczeństwa. Starożytna filozofia przyrody a bezpieczeństwo pewności bytu (metafizyczne). Starożytna i nowożytna filozofia polityczna a bezpieczeństwo polityczne, społeczne i ekonomiczne. Średniowieczna filozofia chrześcijańska a bezpieczeństwo transcendentalne. Współczesna filozofia i etyka ekologii i zrównoważonego rozwoju a bezpieczeństwo ekologiczne. Wzrost ekonomiczny i rozwój społeczny a bezpieczeństwo..

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 210
Andrzej Papuziński 31/31 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 210
Andrzej Papuziński 22/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.