Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe o charakterze praktycznym/Seminarium dyplomowe o charakterze teoretycznym 1500-WF36SDPT-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: 1. Drozdowski Z., 2002, Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
2. Osiński W., 1996, Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
3. Przewęda R., Dobosz J.,2003,Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, Studia i Materiały, nr 98, AWF, W-wa.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Zasady dyplomowania na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki (rozporządzenie Rektora).

2. Węglińska Maria. Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Impuls. 2010.

3. Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.

4. Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.

5. Cempel C., Jak pisać i publikować pracę naukową, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej, Poznań 1988.

6. Szober S., Słowmik poprawnej polszczyzny, PIW, Warszawa 1994.

7. Dobre obyczaje w nauce, komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, Warszawa 1994 Polański Z.

8. Współczesne metody badań doświadczalnych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.

Efekty uczenia się:

K_W01 K_U07 K_U15 K_U16 K_U17 K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem modułu (przedmiotu) po semestrze V i VI. Po semestrze VI zaliczeniem semestru jest przyjęcie pracy przez prowadzącego seminaria.

Zakres tematów:

1-2.Wymogi prawne uzyskania tytułu licencjata, określenia podstawowe.

3-4. Zasady dyplomowania na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

5-6. Wybór promotora pracy dyplomowej i tematu pracy

7-8. Przygotowanie pracy dyplomowej

9-10. Terminy złożenia pracy dyplomowej

11-12. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego

13-14. Ocena pracy dyplomowej

15-16.Egzamin dyplomowy

17-18. Ukończenie studiów

19-20.Wymagania dotyczące układu pracy i redakcji pracy dyplomowej

-układ rozdziałów i podrozdziałów

-zasady formatowanie tekstu pracy

-warunki odwołań do literatury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 19:30 - 21:00, Budynek przy ulicy Sportowej, sala 114 - budynek C
Tomasz Grzywacz 13/12 szczegóły
2 każdy piątek, 12:45 - 14:15, Budynek przy ulicy Sportowej, sala 115 - budynek C
Małgorzata Żychowska 9/12 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, Budynek przy ulicy Sportowej, sala 106 - budynek C
Marek Napierała 14/12 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:00 - 10:30, Budynek przy ulicy Sportowej, sala 106 - budynek C
Jerzy Eksterowicz 13/12 szczegóły
5 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, Budynek przy ulicy Sportowej, sala 115 - budynek C
Bartłomiej Niespodziński 11/12 szczegóły
6 każdy czwartek, 7:30 - 9:00, Budynek przy ulicy Sportowej, sala 326
Oleksandr Kostyukov 9/12 szczegóły
7 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Patrycja Lipińska 1/1 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.