Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ideologie polityczne 1000-BN24IP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Dyskursy ideowe a praktyka aksjologicznej optymalizacji decyzji politycznych w realiach polskich, [w:] Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych, red. M. Śliwa, M. Mikołajczyk, Kraków 2013, s. 124-142.
Ideologia i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, red E. Olszewski i Z. Tymoszuk, Lublin 2004.
Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, Warszawa 1989 (oraz inne wydania)
Konserwatyzm. Historia i współczesność, red. S. Stępień, Lublin 2003.
Słownik myśli społecznej i politycznej, opr. J. Derek i in., Bielsko-Biała
2004, cz. III i IV.
Skarzyński R., Od liberalizmu do totalitaryzmu, Warszawa 1998.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000.

Contemporary Political Ideologies, ed. R. Eatwell, A. Wright, Routledge 2019.

Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007. Historia idei politycznych. Wybór tekstów, t. II, oprac. S. Filipowicz i in., Warszawa 2001.

Idee i doktryny polityczne XX wieku, red. A. Wojtaszak i D. Wybranowski, Szczecin 2006.

Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

IP1: Ma wiedzę o ideologicznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa

IP2: Dysponuje wiedzą o istocie współczesnego dyskursu ideologicznego

IP3: Ma wiedzę o głównych ideologiach politycznych

Umiejętności:

IP4: Dostrzega relacje między bezpieczeństwem, polityką a ideologią

IP5: Potrafi uwzględnić wymiar ideologiczny przy poznaniu i ocenie rzeczywistości

IP6: Potrafi wskazać różnice między ideologiami i dostrzec ich obecność w praktyce

Kompetencje:

IP7: Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia, determinowane odmiennym podłożem ideologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

- do egzaminu dopuszczeni studenci mający zaliczenie ćwiczeń

- egz. pisemny - 4 pytania + punkty za ocenę z ćwiczeń - maks. 10 pkt.

Każde pytanie maks. 2 pkt.

Doliczane punkty za ocenę z ćwiczeń wg wzoru:

5,0 - 2 pkt.

4,5 - 1,5 pkt.

4,0 - 1 pkt.

3,0 - 0 pkt.

Skala ocen z egzaminu:

10 - 9 pkt. - 5,0

8 - 7,5 pkt. - 4,5

7 - 6,5 pkt. - 4,0

6 pkt. - 3,5

5,5 - 5 pkt. - 3,0

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Aksjologiczny wymiar polityki

3. Ideologia jako determinanta bezpieczeństwa

4. Liberalizm współczesny

5. Liberalizm współczesny cz. 2

6. Konserwatyzm współczesny

7. Konserwatyzm współczesny cz. 2

8. Główne założenia marksizmu

9. Socjalizm współczesny

10. Katolicka Nauka Społeczna

11. Populizm

12. Technokratyzm

13. Fundamentalizm religijny

14. Fundamentalizm religijny cz. 2

15. Perspektywy ideologii w XXI wieku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 106
Artur Laska 35/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.