Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ideologie polityczne 1000-BN24IP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Anthony Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1998.
Bruce Steve, Fundamentalizm, przekł. Sławomir Królak, Warszawa 2006.
Erich Fromm, Ucieczka od wolności, 2007.
Isaiah Berlin, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa 1991.
John Gray, Dwie twarze liberalizmu, Warszawa 2001.
John Gray, Po liberalizmie, Warszawa 2001.
Ryszard Skarżyński, Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998.
Daniel Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914, Warszawa 1994.
Anthony Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007.
Konserwatyzm. Historia i współczesność, pod red. S. Stępnia, Lublin 2003.
Neokonserwatyzm, oprac. Irwin Stelzer, 2007.
Roger Scruton, Co znaczy konserwatyzm, Poznań 2002.
Walter Laqueur, Faszyzm: wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 1998.
Zbigniew Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX w., Warszawa 2002.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

Andrew Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007.

Roman Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

W01, Posiada wiedzę z zakresu wybranych ideologii politycznych

W02, Rozpoznaje różnice między wiedzą naukową, a ideologią

W03, Poprawnie wymienia różnice między ideą, ideologią, doktryną a programami partii politycznych.

W zakresie umiejętności:

U01, Interpretuje teksty źródłowe

U02, Dostrzega wielość wartości opartych na współczesnych ideologiach politycznych oraz umie wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych

U03, Posiada praktyczne umiejętności korzystania z literatury naukowej w zakresie ideologii politycznej

W zakresie kompetencji społecznych:

K01, Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności

K02, Jest chętny do podejmowania dyskusji na wybrane tematy związane z problematyką przedmiotu

K03, Jest zdolny do debatowania w oparciu o zasady wolnej i otwartej dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: aktywność podczas zajęć,

ocena przeczytanych lektur zalecanych przez prowadzącego,

ocena umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-politycznych w świetle wybranych ideologii politycznych,

zaliczenie ustne.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Wprowadzenie podstawowych pojęć i problematyki

2. Rola idei

3. Lewica, prawica, centrum

4. Liberalizm – podstawowe zagadnienia

5. Liberalizm współczesny

6. Konserwatyzm – podstawowe zagadnienia

7. Konserwatyzm współczesny

8. Socjalizm i komunizm – podstawowe zagadnienia

9. Socjaldemokracja

10. Nacjonalizm – podstawowe zagadnienia

11. Nacjonalizm i polityka

12. Anarchizm – podstawowe zagadnienia

13. Anarchizm – kolektywistyczny i indywidualstyczny

14. Fundamentalizm religijny – podstawowe zagadnienia

15. Współczesny fundamentalizm religijny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 11:00 - 12:30, sala 210
Nartsiss Shukuralieva 35/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.