Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1000-BN24SL-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: 1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.
Pieter J., Praca naukowa, Katowice 1960.
2. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji. Poznań 1995.
3. Pytkowski W. Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.
4.Zaczyński W. P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.
5. Zieleniewski J., O organizacji badań naukowych, Warszawa 1975.


Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody proseminaryjne
metody seminaryjne
Literatura:

1. Jemioło T., Dawidczyk A, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa 2008.

2. Korzeniowski R., Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2013.

3. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.

4. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012.

5. Weber M., Methodology of Social Sciences, New York 2011.

Efekty uczenia się:

(K_U09) K1 Wykorzystuje w pracy materiały (literatura naukowa, dane liczbowe) w językach obcych.

(K_K01) K01 Wyprowadza wnioski dotyczące skuteczności rozwiązań prawnych i organizacyjnych wchodzących w zakres problemu badawczego podjętego w pracy licencjackiej w procesach dotyczących zarządzania analizowanym aspektem bezpieczeństwa narodowego.

(K_K04) K02 Mając na uwadze stwierdzone problemy w zakresie zarządzania aspektem/ami bezpieczeństwa narodowego, który/e stanowi/ą przedmiot materialny przygotowywanej pracy licencjackiej, wysuwa propozycje nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem narodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Po I semestrze: co najmniej sformułowanie przyjętego przez promotora tematu pracy licencjackiej, opracowanie konspektu pracy, oświadczenie w sprawie zapoznania się z możliwością dostępu do dokumentów opisywanej w pracy instytucji/urzędu/organizacji.

Po II semestrze: co najmniej napisanie dwóch rozdziałów pracy zaakceptowanej przez promotora.

Po III semestrze: zatwierdzenie przez promotora całej pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

Tematy zajęć seminaryjnych:

1. Pozyskiwanie dokumentów i danych, analiza źródeł i literatury przedmiotu.

2. Określenie tematyki prac i sformułowanie problemów badawczych.

3. Przygotowanie konspektów prac.

4. Metody, techniki i narzędzia badawcze w realizowanym temacie pracy licencjackiej.

5. Praca licencjacka i jej wymogi metodologiczne, merytoryczne, konstrukcyjne i redakcyjne.

6. Pisanie poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej

7. Pisanie wstępu i zakończenia pracy licencjackiej

8. Konstruowanie przypisów i bibliografii

9. Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Jan Waskan 11/11 szczegóły
3 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Andrzej Pieczywok 14/14 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, Budynek przy ulicy Poniatowskiego, sala 108
Wojciech Trempała 9/9 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.