Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1500-WF12SM-SD
Seminarium (SEM) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: 1. Drozdowski Z., 2002, Antropologia dla nauczycieli wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
2. Osiński W., 1996, Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
3. Przewęda R., Dobosz J.,2003,Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, Studia i Materiały, nr 98, AWF, W-wa.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody pracy ze źródłami
metody seminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Zasady dyplomowania na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki (rozporządzenie Rektora) .

2. Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000

3. Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981

4. Cempel C., Jak pisać i publikować pracę naukową, Zakład Graficzny Politechniki Poznańskiej, Poznań 1988

5. Szober S., Słowmik poprawnej polszczyzny, PIW, Warszawa 1994

6. Dobre obyczaje w nauce, komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, Warszawa 1994Polański Z.,

7. Współczesne metody badań doświadczalnych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.

8. Węglińska Maria. Jak napisać pracę magisterską. Kraków. 1998.

Efekty uczenia się:

K_W03 K_W20 K_W21 K_U03 K_U05 K_U06 K_K06 K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem. W trakcie semestru studenci wykonują pracę związaną z pracą magisterską w obszarach omówionych przez prowadzącego i przedstawiają na seminariach.

Zakres tematów:

1.Wymogi prawne uzyskania tytułu magistra, określenia podstawowe.

2. Zasady dyplomowania na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

3. Wybór promotora pracy magisterskiej i tematu pracy

4. Przygotowanie pracy magisterskiej

5. Terminy złożenia pracy magisterskiej. Ukończenie studiów. Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego

6. Ocena pracy magisterskiej i egzamin magisterski

7-8.Wymagania dotyczące układu pracy i redakcji pracy dyplomowej – ćwiczenia związane z pisaniem pracy (układ rozdziałów i podrozdziałów, zasady formatowanie tekstu pracy, warunki odwołań do literatury).

9.Organizacja badań własnych (elementy procesu badawczego, metodyka badań, przygotowanie badań, realizacja badań, analiza wyników, wnioskowanie)

10. Kryteria jakości merytorycznej (trafność tematu, poprawność merytoryczna, metodologiczna). Poprawność językowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 106 - budynek C
Mirosława Szark-Eckardt 9/9 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 114 - budynek C
Mariusz Zasada 8/9 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:15 - 9:00, sala 115 - budynek C
Krzysztof Buśko 9/9 szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 115 - budynek C
Patrycja Lipińska 10/9 szczegóły
5 co drugi wtorek (nieparzyste), 7:30 - 9:00, sala 326
Tomasz Kowalik 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.