Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne specjalne 1500-WF12WFS-SD
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1.Bogdanowicz M., Kisiel B., 1994, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa.
2.Bogucka J., 1990, Uwarunkowania procesu integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami, Szkoła Specjalna, nr 4.
3.Bogucka J., Kościelak M., 1996, Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.
4.Brzeziński W., 1998, Wychowanie Fizyczne Specjalne. Resocjalizacja Dzieci i Młodzieży Niedostosowanej Społecznie, część I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
5.Dykcik W., 1996, Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Warszawa.
6. Dziedzic J., Remplewicz J., 1980, Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedosłyszących, WSiP, Warszawa.
7.Eckert U., 1994, Niektóre metody i techniki pracy pedagoga specjalnego, Warszawa.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody realizacji zadań ruchowych
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1.Brzeziński W., 1999, Wychowanie Fizyczne Specjalne. Rewalidacja Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, część II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

2.Brzeziński W., Jędruch E., 1999, Wychowanie Fizyczne Specjalne. Rewalidacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, część III Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

3.Dykcia W. (red.), 1998, Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

4.Kowalik S. (red), 2009, Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych. Dostosowana aktywność ruchowa. Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

5.Sowa J., 1999, Pedagogika specjalna w zarysie, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.

Efekty uczenia się:

W01, U01, U02, K01

Metody i kryteria oceniania:

obecność na ćwiczeniach, zaliczenie prowadzenia zajęć, zaliczenie prac programowych

Zakres tematów:

•Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach specjalnych i integracyjnych

•Gry i zabawy integrujące grupę.

•Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przygotowanie scenariuszy zajęć, aktywne uczestnictwo. Omówienie

•Rola szkół i klas integracyjnych we współczesnym świcie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 315 - fitness
Mirosława Szark-Eckardt 15/15 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 12:45 - 14:15, sala 315 - fitness
Mirosława Szark-Eckardt 15/15 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 14:30 - 16:00, sala 315 - fitness
Mirosława Szark-Eckardt 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Sportowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.